10 Απριλίου 2023

Η αξιοποίηση του Βιοτεχνικού Πάρκου Λιτοχώρου και η διάβρωση των ακτών Πλαταμώνα στο Δ.Σ

 


Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 10.04.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με την πρόταση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. για την υπό σύσταση Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Λιτοχώρου για την αξιοποίηση του Βιοτεχνικού Πάρκου Λιτοχώρου και τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του από χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
  2. Μεταφορά παγίων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Δίου-Ολύμπου (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ.). Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
  3. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κεντρικού προσαγωγού λυμάτων Δ.Ε. Δίου». Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
  4. Παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής Δ.Δ. Πλαταμώνα». Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
  5. Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και καθορισμός των τιμών του μισθωτικού ανταλλάγματος, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
  6. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Αθανασίου Μπάκα». Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή
  7. Ανανέωση μίσθωσης (Ν. Πόροι). Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
  8. 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
  9. Ανανέωση μίσθωσης δημοτικής έκτασης (ΔΕΣΦΑ). Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !