8 Νοεμβρίου 2023

Το ΓΕΛ Κορινού ευχαριστεί την Πυροσβεστική Υπηρεσία
Την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΛ Κορινού επιμόρφωση για τους μαθητές/τριες και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.