9 Μαρτίου 2017

Ανοίγει ο δρόμος για την ανέγερση νέου Μουσικού Σχολείου, στην Πολεοδομική Ενότητα Καπνικού ΣταθμούΘετικά αποφάνθηκε για την καταλληλότητα του οικοπέδου, στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί το νέο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης, η αρμόδια επιτροπή εξέτασης της καταλληλότητας, αναγκαιότητας και της επιλογής χώρων, για την ανέγερση διδακτηρίων, τα μέλη της οποίας, συνεδρίασαν σήμερα, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας.

Ανακοίνωση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017 στο Νομό Πιερίας


Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων, ανακοινώνει ότι η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων που αφορά στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί στις 14/03/2017 μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.