28 Απριλίου 2023

Προσοχή: Βολές με πραγματικά πυρά ημέρα και νύχτα στο Πεδίο βολής Λιτοχώρου
Σας γνωρίζουμε ότι για το χρονικό διάστημα από 02 έως 31 Μαϊου 2023 θα πραγματοποιούνται

εκπαιδευτικές δραστηριότητες με πραγματικά πυρά ημέρα και νύχτα στο Πεδίο βολής Αρμάτων και στο

Πεδίο Βολής Φορητού Οπλισμού Λιτοχώρου.
Συγκεκριμένα, οι περιοχές: Ι.Μ.ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΜΑΝΑ ΡΕΜΑ-ΥΨΩΜΑ ΜΑΝΤΡΕΣ-ΥΨΩΜΑ ΜΠΑΛΝΤΑΚΟΥ-

ΥΨΩΜΑ ΑΛΑΤΑΡΙΑ-ΑΡΑΠΗΣ ΡΕΜΑ-ΥΨΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙ χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για το Πεδίο Βολής
Αρμάτων Λιτοχώρου και οριοθετούνται από τα κατωτέρω στίγματα:
1 φ: 40ο
07’ 00’’ Β λ: 22ο 25’ 00’’ Α

2 φ: 40ο 15’ 00’’ Β λ: 22ο 25 ́ 00’’ Α

3 φ: 40ο 15’ 00’’ Β λ: 22ο

32’ 00’’ Α

4 φ: 40ο 07’ 00’’ Β λ: 22ο

32’ 00’’ Α
Επιπλέον, οι περιοχές: ΥΨ.ΥΨΩΜΑ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΞΕΡΟΛΑΚΙ – ΞΕΡΟΚΑΜΠΙ- ΓΟΥΡΝΙΕΣ,

χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για το Πεδίο Βολής Φορητού Οπλισμού Λιτοχώρου και οριοθετούνται από

τα κατωτέρω στίγματα:

1 φ: 40ο
07’ 00’’ Β λ: 22ο 31’ 00’’ Α

2 φ: 40ο 08’ 00’’ Β λ: 22ο 31 00’’ Α

3 φ: 40ο 07’ 00’’ Β λ: 22ο

30’ 00’’ Α

4 φ: 40ο 08’ 00’’ Β λ: 22ο

30’ 00’’ Α

Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις δικές σας ενέργειες.-

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !