1 Δεκεμβρίου 2014

Ψήφισμα ΔΣ Αλεξάνδρειας για τον αγώνα των μαθητών

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου 2014, να εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα, θέλοντας να εκφράσει την αλληλεγγύη του στη διαμαρτυρία των μαθητών ενάντια στην εκπαιδευτική πολιτική της Κυβέρνησης και την αγωνία τους για το μέλλον.  Το κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας εκφράζει την αλληλεγγύη και την  υποστήριξή του  στους μαθητές που διαμαρτύρονται για την εξοντωτική εκπαιδευτική πολιτικής της κυβέρνησης , τον τρόπο λειτουργίας του σημερινού σχολείου και αγωνιούν για το μέλλον τους αφού : «Ο νέος νόμος για το λύκειο και την κατάρτιση, με την καθιέρωση της τράπεζας θεμάτων και των πανελ­λαδικού τύπου εξετάσεων σε όλες τις τάξεις του λυκείου και σε όλα τα μαθήματα μαζί με την αλλαγή στον τρόπο προαγωγής, θα αυξήσει την μαθητική διαρροή μειώνοντας τον αριθμό των μαθητών στο λύκειο και ωθώντας τους βίαια στην πρόωρη μεταγυμνασιακή στενή κατάρτιση και την εκμεταλλευτική μαθητεία».
 • Με το «νέο λύκειο» καταργείται η δωρεάν παιδεία καθώς οι μαθητές μας εξαναγκάζονται έμ­μεσα να προσφύγουν στην παραπαιδεία ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις πολύ απαιτητι­κές μαθητικές τους υποχρεώσεις, δεν υπάρχει αξιοκρατία αφού κάθε σχολείο δίνει διαφορετικά θέματα πανελληνίων από την τράπεζα θεμάτων και έτσι η αξιολόγηση των μαθητών δεν βασίζε­ται στην ισοτιμία
Χαρακτηριστικό παράδειγμα στον νομό μας (Ημαθία), είναι πως φέτος το 20,04% των μαθητών της α’ λυκείου ήταν μετεξεταστέοι ενώ με το παλιό σύστημα την περσινή χρονιά ήταν μόλις το 3,24%

• Το σχολείο δεν είναι πλέον ζωντανός οργανισμός και το μέσον για να διαμορφώσει σωστούς ανθρώπους, οξυδερκείς πολίτες, που θα είναι χρήσιμοι στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αλλά απομακρύνει τα παιδιά από τον καθηγητή αφού δεν του δίνει το περιθώριο να κάνει κάποια άλλη δραστηριότητα εκτός βιβλίου ή να βοηθήσει τους μαθητές εξηγώντας τα μαθήματα περισ­σότερες φορές λόγω της επιβαρυμένης και πολύ μεγάλης ύλης.

• Το σύστημα περιορίζει τις σχολές που θα είχαν την δυνατότητα εισαγωγής,  αφού ο μαθητής μπορεί να δηλώσει μόνο ένα πεδίο (ενώ παλιότερα 2) και τα πεδία πρόκειται να αυξηθούν (από 5 σε 6) . Άρα όπως γίνεται αντιληπτό ο αριθμός σχολών που μπορούν να δηλώσουνε είναι αρκε­τά μικρότερος από το προηγούμενο σύστημα.

• Το νέο λύκειο έχει μεταβληθεί σε ένα εξοντωτικό και συνεχές εξεταστικό σύστημα που απο­τρέπει τον νέο να φοιτά σε αυτό. Ο μαθητής αντιμετωπίζεται σαν να είναι ένα ρομπότ μνήμης και αντοχής το οποίο θα πρέπει αποκλειστικά να διαβάζει , πράγμα το οποίο εμποδίζει τους νέους να καλλιεργούν τα ενδιαφέροντας τους και επομένως η δημιουργικότητα της ηλικίας δεν διοχετεύεται σε κάτι ουσιαστικό.
• Το ότι οι τάξεις έχουν συμπτυχτεί και ο αριθμός μαθητών σε κάθε τάξη είναι μεγάλος κάνει το μάθημα ανεπαρκές για τον μαθητή αφού ο καθηγητής δυσκολεύεται να διακρίνει και να αντιμε­τωπίσει τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Οπότε η εξατομικευμένη διδασκαλία έχει ¨ακυρωθεί¨.

• Οι δημόσιες δαπάνες για την παιδεία συνεχώς συρρικνώνονται: 2,75% του ΑΕΠ με συνεχή μείωση τα επόμενα χρόνια, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι πάνω από 5%.Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έλλειψη σχολικών φυλάκων και οι μειωμένες υλικοτεχνικές υποδομές του σχολείου

• Οι ώρες της φυσικής αγωγής έχουν μειωθεί (από 3 σε 2). Γεγονός που δείχνει την παραμέληση της σωματικής υγείας και άσκησης από το εκπαιδευτικό σύστημα, σε μία κοινωνία που λόγω της οικονομικής κρίσης πολλές οικογένειες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες ώστε να αθληθούν.

Κλείνοντας θέλουμε να τονίσουμε πως το «νέο λύκειο» αναπαράγει τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση. Ακόμα ισοπεδώνει τις ιδιομορφίες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και σχολικής μονάδας και ο μαθητής αντιμετωπίζει ένα πλήρως εξουθενωτικό σύστημα το οποίο δεν του προσφέρει ουσιαστική μόρφωση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !