12 Δεκεμβρίου 2014

4.870.677 € για τους βιολογικούς Γαλάτιστας και Ορμύλιας

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 στις 10:30 π.μ., στο Γραφείο του Δημάρχου, Αστέριου Ζωγράφου, θα υπογραφούν μεταξύ του Δήμου Πολυγύρου και των αναδόχων εταιρειών οι συμβάσεις των έργων «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Ορμύλιας και Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου».

            Στόχος των έργων είναι η αναβάθμιση και η βελτίωση της λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων στη Γαλάτιστα και την Ορμύλια με την αντικατάσταση του φθαρμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και την εγκατάσταση νέου. Σκοπός της αναβάθμισης επίσης είναι η συμμόρφωση της ποιότητας εκροής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία για την επαναχρησιμοποίηση (άρδευση) των επεξεργασμένων λυμάτων.
            Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται, μετά τις δοθείσες εκπτώσεις των αναδόχων εταιρειών, στα 4.870.677 € (2.929.860 € για τη Γαλάτιστα και 1.940.817 € για την Ορμύλια).

            «Η σημασία του έργου για τη Γαλάτιστα και την Ορμύλια είναι εξαιρετικά μεγάλη καθώς με  τα έργα που θα γίνουν αναβαθμίζονται οι δύο βιολογικοί και θα μπορούν να αποδώσουν ως τελικό προϊόν κατάλληλο νερό για άρδευση στις μεγάλες αγροτικές εκτάσεις της περιοχής. Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας, αναγκαίο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Το έργο αυτό μαζί με τα ήδη εγκεκριμένα έργα, που αφορούν τους βιολογικούς Πολυγύρου-Καλυβών και Ολύνθου, τις αναβαθμίσεις-επεκτάσεις αποχετευτικών δικτύων και δικτύων ύδρευσης στο Δήμο μας, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την προστασία του περιβάλλοντος, την τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Πολυγύρου» τόνισε ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Αστέριος Ζωγράφος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !