3 Αυγούστου 2015

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αλμωπίας, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης (ΚΕΚΠ-Α) ανακοινώνει ότι, οι παρακάτω Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αλμωπίας:
1. Α΄ Αριδαίας              Κωδικός Δομής : 21521
2. Β΄ Αριδαίας              Κωδικός Δομής : 21526

3. Ίδας                          Κωδικός Δομής :  21497
4. Λουτρακίου              Κωδικός Δομής:   21518
5. Σωσάνδρας               Κωδικός Δομής:   38486
6. Προμάχων                Κωδικός  Δομής:   21506
7. Ξιφιανής                   Κωδικός Δομής:    21510
8.Εξαπλατάνου             Κωδικός Δομής:    29896
9. Τσακώνων                Κωδικός Δομής:    21504
           επιλέχθηκαν στη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
Οι μητέρες των νηπίων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην παραπάνω δράση, μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες, έντυπα αιτήσεων και υποστήριξη για τη συμπλήρωσή τους, στα γραφεία των Α΄και Β΄ παιδικών Σταθμών Αριδαίας, από τις 05-08-2015 έως και τις 07-08-2015 και ώρες: 09.00΄π.μ. έως τη 14.00΄μ μ.
Κατευθύνσεις σχετικά με την υποβολή των Αιτήσεων, έντυπα Αιτήσεων, Δικαιολογητικά και άλλες πληροφορίες για την ένταξή τους στην παραπάνω δράση στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α    (www.eetaa.gr) και στο Γραφείο της Κεντρικής Μακεδονίας στα τηλέφωνα και Fax: 2310-544731, 544714.
Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα μπορεί να υποβάλλεται το χρονικό διάστημα από τις  05/08/2015 έως τις 18/08/2015 και ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (COURIER) σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο  Γραφείο  της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Κεντρ. Μακεδονίας  Τσιμισκή 27,  Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη.  
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 18/08/2015 και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).
Όσες μητέρες επιλεγούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. θα απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς.
Από την παραπάνω δράση εξαιρούνται, οι μητέρες τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι Δημοσίου,   Ν.Π.Δ.Δ καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού).
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των δυνητικά ωφελουμένων και οι πίνακες των απορριφθεισών μητέρων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: paidikoi.eetaa.gr στις 07/09/2015. Οι αιτούντες για να δουν τα αποτελέσματα απαιτείται η εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ.
Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων: 08/09/2015 μέχρι 10/09/2015. Οι Ενστάσεις να υποβληθούν εγγράφως στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail με σκαναρισμένα έγγραφα σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Έντυπο Υποβολής Ένστασης» που παρουσιάζεται στο Παράρτημα 2 της πρόσκλησης.
Οριστικά αποτελέσματα:13/09/2015

Εγγραφές τέκνων στις δομές: 14/09/2015 μέχρι 18/09/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !