3 Ιανουαρίου 2015

Αναστολή διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών για το διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


1.            Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του ν.2190/1994 απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στην πρόσληψη  κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων
του άρθρου 14 παρ. 1 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης και διακόπτονται οι σχετικές διαδικασίες οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών.
2.            Ως εκ τούτου και κατόπιν εκδόσεως του Π.Δ. 173/2014 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α΄ 277/31-12-2014),  ανακοινώνεται ότι  ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ  η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής που είχε ορισθεί το χρονικό διάστημα από 07-01-2015 έως και 30-01-2015 για το Διαγωνισμό Κατάταξης σαράντα εννέα (49) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών - γυναικών) έτους 2014  (ΦΕΚ 20/23-12-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ & ΑΔΑ: ΩΙΘ8ΟΠ-69Θ ).
3.            Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής τους μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, εντός ΝΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ η οποία θα ορισθεί με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε΄ της Προκήρυξης, θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα γνωστοποιηθεί επισήμως με σχετική καταχώριση στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής(www.hcg.gr), καθώς και σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !