28 Δεκεμβρίου 2014

Κατασκευή και λειτουργία επισκέψιμης μουσειακής αποθήκης στον Μακρύγιαλο

Κύριε Υπουργέ,

         Με την παρούσα επιστολή μου, διερμηνεύοντας τα συναισθήματα και τις διαθέσεις όλων των συνδημοτών μου, αισθάνομαι την ανάγκη να σας μεταφέρω την απογοήτευση και την αγανάκτησή τους για την πορεία
υλοποίησης του έργου της Μουσειακής Αποθήκης στον Μακρύγιαλο. Παράλληλα ως επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύδνας Κολινδρού επιθυμώ να εκφράσω με τον πιο έντονο τρόπο την αντίθεσή μας στην επιχειρούμενη αλλαγή του χαρακτήρα του έργου που, ενώ προβλεπόταν, σε όλα τα στάδια της εγκεκριμένης προμελέτης και  στο τεχνικό δελτίο της ένταξής του στο ΕΣΠΑ,  ο όροφος του κτηρίου  να λειτουργήσει ως εκθεσιακός  χώρος των αρχαιολογικών ευρημάτων της περιοχής Πύδνας, τώρα καταλήγει και αυτός ο χώρος να αποτελέσει μόνο αποθήκη των ευρημάτων.

Κύριε Υπουργέ,

Σας ενημερώνουμε ότι:
·         Η κατατεθειμένη οριστική μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη που συντάχθηκε από ομάδα εργασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 4 του εν λόγω έργου (με αυτεπιστασία από την ΕΦ.Α.Πιερίας), έχει χαρακτήρα που συνάδει με τη φιλοσοφία του έργου και με τη γνωμοδότηση-προέγκριση της μουσειολογικής προμελέτης, όπως αυτή αποφασίστηκε ομόφωνα στη σχετική συνεδρίαση του Συμβουλίου Μουσείων στις 20-7-2011 (Απόφαση με ΑΔΑ: 4Α5ΧΓ-ΒΣ5).
·         Η κατατεθειμένη μελέτη ήταν αποτέλεσμα αλλεπάλληλων συναντήσεων της ομάδας εργασίας της Εφορίας με αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου. Παρόλα αυτά, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Μουσείων στις 17-12-2014, διατυπώθηκαν αντιρρήσεις από μέλη του Συμβουλίου, που επιμένουν σε διαφορετική χρήση κυρίως του ορόφου από τα προβλεπόμενα στην προεγκεκριμένη προμελέτη και στο τεχνικό δελτίο ένταξης του έργου.
·         Στο εν λόγω έργο πρόκειται να συνενωθούν τα ευρήματα από την ευρύτερη  περιοχή της Βόρειας Πιερίας, που είναι καρπός αρχαιολογικού έργου πολλών ετών και βρίσκονται διεσπαρμένα τόσο στις αποθήκες και στην έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, όσο και σε αντίστοιχους χώρους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου, όπως και στις αποθήκες-εργαστήρια της Αρχαιολογικής Συλλογής Μακρυγιάλου (παράρτημα της ΕΦ.Α. Πιερίας).
·         Κρίνουμε απαραίτητο να υπάρχει σαφής δέσμευση από την ιεραρχία του ΥΠ.ΠΟ.Α. ότι όλα αυτά τα ευρήματα θα επιστρέψουν στη Βόρεια Πιερία, ώστε και το νέο έργο να εκπληρώνει πληρέστερα το στόχο του και να καταστεί ανταποδοτικό στην τοπική κοινωνία.
·         Τονίζουμε ότι ευρήματα από την Βόρεια Πιερία, που παρουσιάζονται στην έκθεση «Ο Χρυσός των Μακεδόνων» του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, είναι δάνεια μέχρι το πέρας αυτής.

Κύριε Υπουργέ,
Θεωρώ περιττό να σας υπενθυμίσω ότι η Αρχαία Πύδνα υπήρξε το πιο σημαντικό λιμάνι του μακεδονικού βασιλείου κατά τον 5ο αι. και ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της εποχής, καθώς αποτελούσε το φυσικό συνδετικό κρίκο των δύο μεγάλων πεδιάδων, της θεσσαλικής και της μακεδονικής. Γι΄ αυτό και υπήρξε εξαιρετικά σημαντική από τους προϊστορικούς ήδη χρόνους, όπως φανερώνει η πληθώρα των ευρημάτων που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη και τα οποία καταδεικνύουν την εξέχουσα θέση του χώρου αυτού σε όλες τις φάσεις της κατοίκησης, από τη νεολιθική εποχή έως και τα βυζαντινά χρόνια χωρίς διακοπή.
Επειδή, λοιπόν, για το Δήμο μας αλλά και για ολόκληρη την Πιερία, η κατασκευή και η λειτουργία της «Επισκέψιμης μουσειακής αποθήκης στο Μακρύγιαλο Πιερίας» αποτελεί έργο πνοής για την ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής μας και πόλο έλξης για την αύξηση της επισκεψιμότητάς της, σας παρακαλούμε να εξαντλήσετε κάθε δυνατότητα για τη διατήρηση του χαρακτήρα του έργου ως «Μουσειακής Αποθήκης», όπως άλλωστε είχε αποφασιστεί στην έγκριση της μουσειολογικής προμελέτης, στην οποία βασίστηκε και η μελέτη εφαρμογής για την κατασκευή του κτηρίου.

                                     Ο Δήμαρχος Πύδνας -Κολινδρού


                                             Ευάγγελος Λαγδάρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !