18 Δεκεμβρίου 2014

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Υπ
ογράφηκε η σύμβαση του έργου «Ανάπλαση χώρου Διοικητηρίου Έδεσσας» από τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Θεόδωρο Θεοδωρίδη και την εταιρεία «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΡΓΩΝ Ε.Ε.». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 € και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΚΑΠ της Π.Ε. Πέλλας.

Με την μελέτη που εκπονήθηκε για το παραπάνω έργο προβλέπεται η επισκευή του νότιου τμήματος του περιβάλλοντος χώρου και η διαμόρφωση του χώρου εισόδου του Διοικητηρίου. Επίσης, το έργο αφορά την επισκευή του υπογείου χώρου από τις υγρασίες, την επισκευή – συντήρηση διαφόρων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Π.Ε. Πέλλας που στεγάζονται στο Διοικητήριο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !