18 Δεκεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Από το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξάνδρειας

Από το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξάνδρειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Όλοι οι κάτοχοι και χρήστες σημείων υδροληψίας (γεωτρήσεις), πρέπει να δηλώσουν την υδροληψία που διαθέτουν στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας έως και                   31 Δεκεμβρίου 2014.
  
          Η δήλωση γίνεται με την υποβολή σχετικής αίτησης στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2333350127, αρμόδιος υπάλληλος Στάμος Δημήτριος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !