9 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Δίου-Ολύμπου

Ο Δήμος Δίου – Ολύμπου προσκαλεί όλους τους συλλόγους , σωματεία και φορείς που δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου, να δηλώσουν, εφόσον το επιθυμούν, εντός πέντε (5) ημερών, τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ορίζοντας αντιπροσώπους τους (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος).

Επισημαίνεται ότι :
Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη.
Οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι εκπροσωπούνται στην επιτροπή, πρέπει ναέχουν την έδρα τους ή να διαθέτουν παράρτημα εντός των διοικητικών ορίων του δήμουκαι να εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις εξής κατηγορίες:

α) τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις
β) επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς
γ) τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
δ) σύλλογοι εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων
στ) τοπικά συμβούλια νέων
ζ) αθλητικοί σύλλογοι και φορείς
η) πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι
θ) σύλλογοι και φορείς προστασίας του περιβάλλοντος
ι) θρησκευτικοί και πνευματικοί σύλλογοι και φορείς
ια) ιδρύματα και φορείς ειδικής αγωγής και σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες
ιβ) εθελοντικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, λοιπές κινήσεις πολιτών και
άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.
Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στο Δημαρχείο Δίου – Ολύμπου, Αγ. Νικολάου 15 , στο Λιτόχωρο και στο τηλέφωνο 2352350110.

Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αιτήσεως στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dion-olympos.gr)  συμπληρώνοντας την φόρμαθα βρείτε στο άρθρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !