9 Οκτωβρίου 2014

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της Αλεξάνδρειας

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας
Α΄ Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις παρ. 2 άρθρου 52 Ν.2696/99 "Κ.Ο.Κ."
2.-Το υπ΄αρίθμ. 2114 από 08-10-2014 έγγραφο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας

3.-Την υπ΄ αριθμ. 43527/14/169619 από 09-10-2014 αναφορά – πρόταση Α.Τ. Αλεξάνδρειας.
4.-Την υπ΄αρίθμ. 441/2014 (αριθμ. Πρωτ. 39432/9-10-2014) Απόφαση κ. Δημάρχου Αλεξανδρείας
5.-Την υπ΄αρίθμ. 43527/14/1699970 από 09-10-2014 αναφορά Α.Τ. Αλεξάνδρειας.
και
Β΄ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων
ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια εκδήλωσης «Γιορτή Παραδοσιακής
Πίτας» την Κυριακή 12-10-2014 και κατά τις ώρες 10.00΄ εως 22.00΄, έμπροσθεν Πνευματικού Κέντρου
Αλεξάνδρειας,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Διακόπτουμε προσωρινά την κυκλοφορία παντός είδους οχήματος πλην αυτών εκτάκτου ανάγκης και
απαγορεύουμε τη στάση και στάθμευση στην πόλη της Αλεξάνδρειας την Κυριακή 12-10-2014 και από ώρα
10.00΄ έως ώρα 22.00΄, ως εξής:
 στην οδό Δ. Βετσοπούλου, από την συμβολή της με την οδό Κομνηνών έως την συμβολή της με την οδό
Ταγμ. Γεωργούλη.
 στην οδό Αριστοτέλους, από την συμβολή της με την οδό Νικ. Πλαστήρα (περιοχή ΚΤΕΛ) έως την συμβολή
της με την οδό Γ. Βιζυηνού.
 στην οδό Ναούσης, από την συμβολή της με την οδό Γ. Βιζυηνού έως την συμβολή της με την οδό Δ.
Βετσοπούλου.
 στην οδό Εθν. Αντιστάσεως, από την συμβολή της με την οδό Γρ. Λαμπράκη έως την συμβολή της με την
οδό Δ. Βετσοπούλου.
 στην οδό Γρ. Λαμπράκη, από την συμβολή της με την οδό Ταγμ. Γεωργούλη έως την συμβολή της με την
οδό Αριστοτέλους.
Άρθρο 2ο
- Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριους οδούς.
- Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα του Δήμου Αλεξάνδρειας.
- Το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας λάβει πρόσθετα μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας κατά κρίση του, μετά
από προηγούμενη αυτοψία του χώρου.
Άρθρο 3ο
-Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του
Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Άρθρο 4ο
-Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν
από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του παραπάνω
μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !