9 Οκτωβρίου 2014

Το Νοσοκομείο Κατερίνης ζητά 7 γιατρούς για 6μηνη συνεργασία

Το Γ.Ν Κατερίνης προσκαλεί ενδιαφερόμενους  ιατρούς  για 6μηνη συνεργασία με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις κατωτέρω ειδικότητες:
1.Δύο  ιατρών ειδικότητας  Οφθαλμολογίας
2.Δύο ιατρών ειδικότητας   ΩΡΛ

3.Ενός ιατρού ειδικότητας  Νεφρολογίας
4.Ενός ιατρού ειδικότητας  Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας)
5.Ενός ιατρού ειδικότητας  Μαιευτικής - Γυναικολογίας
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Νοσοκομείο στη διεύθυνση 6ο χιλιόμετρο Κατερίνης-Αρωνά  Τ.Κ.  6Ο1 00 Κατερίνη, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΑΤΡΟ»
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από Παρασκευή    24.10.2014 μέχρι και Παρασκευή  31.10.2014

Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Προσωπικού τηλ. 23513-50367

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !