15 Μαΐου 2022

Δήμος Καλαμαριάς: Αιτήσεις για τις εγγραφές νηπίων και βρεφών
Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις εγγραφές νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς για την σχολική περίοδο 2022-2023, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ) και αφορούν :


Νήπια, γεννημένα το έτος 2019 έως και την 31/03/2020
Βρέφη, γεννημένα από την 01/04/2020 έως και την 31/03/2022
Επισημαίνουμε πως για να συνδεθείτε, θα σας ζητηθούν οι κωδικοί TAXIS.


Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή και την εγκυρότητα της αίτησης εγγραφής είναι η επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα σας ζητηθούν, βάσει των κριτηρίων που θα επιλέξετε στην πλατφόρμα.


Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 16/05/2022 έως και 31/05/2022.


Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης της αίτησης καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στα γραφεία της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, Αμισού & Ι. Παπανικόλα, 2ος όροφος, γραφείο 5, μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.


Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2313314504, 2313314516.


Υποβολή Αιτήσεων


Διαδικασία και δικαιολογητικά επιλογής βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς


Έγκριση της υπ’ αριθμ.27/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την Κατάρτιση Σχεδίου «Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Καλαμαριάς και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο


Έγκριση της υπ’ αριθμ. 141/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμός ύψους και όρων καταβολής της οικονομικής εισφοράς, των εκπτώσεων και των απαλλαγών, για τη φοίτηση των βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς, περιόδου 2022-2023.


Έγκριση της υπ’ αριθμ. 142/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμός προθεσμίας για τις εγγραφές βρεφών και νηπίων περιόδου 2022-2023.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !