31 Ιουλίου 2015

Ζητούνται ελληνόφωνοι/ες φοιτητές/τριες πανεπιστημίου της Αυστραλίας

Η Φροντίδα, ένας κοινωφελής οργανισμός που προσφέρει υπηρεσίες διαμονής και φροντίδας σε ηλικιωμένους Αυστραλούς ελληνικής καταγωγής, ζητεί να προσλάβει ελληνόφωνους/νες φοιτητές/τριες πανεπιστημίου της Αυστραλίας (κατά προτίμηση της Βικτώριας), οι οποίοι θα αναλάβουν την ολοκλήρωση της Έρευνας για τις υπηρεσίες διαμονής ηλικιωμένων, που θα λάβει χώρα τον
Νοέμβριο του 2015 στις 4 εγκαταστάσεις των γηριατρείων της Φροντίδας στην ευρύτερη περιοχή της Μελβούρνης.
Προϋποθέσεις:
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να μπορούν άνετα να επικοινωνήσουν προφορικά στα ελληνικά και να μεταφράζουν στα Αγγλικά αβίαστα και σε γραπτό λόγο.
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν ώριμη συμπεριφορά, να απολαμβάνουν να βρίσκονται μεταξύ ηλικιωμένων, να δείχνουν σεβασμό, ευπρέπεια και ευαισθησία, ιδιαίτερα δε στα άτομα με νοητικό μειονέκτημα ή άνοια.
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δείχνουν κατανόηση στους ηλικιωμένους που ζουν στο γηριατρείο.
Οι φοιτητές/τριες θα υποχρεούνται να υποβάλλουν το ερωτηματολόγιό τους συμπληρωμένο, στον Διευθυντή κάθε μονάδας.
Όλοι οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη και για τους επιτυχόντες θα ζητηθεί εκ μέρους της Φροντίδας από την αστυνομία, ένα πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
Πριν από την έναρξη της έρευνας θα δοθεί πλήρης ενημέρωση και κατατόπιση.
Ο Διευθυντής κάθε μονάδας θα εξετάσει τα ερωτηματολόγια, για να εξακριβώσει ότι έχουν συμπληρωθεί ορθά και να επιβεβαιώσει πόσα ερωτηματολόγια έχουν παραδοθεί.
Οι έρευνες θα διεξαχθούν στις 4 εγκαταστάσεις της Φροντίδας στη Βικτώρια, στις περιοχές Thornbury, Clayton, Templestowe και St. Albans.
Οι έρευνες θα διενεργηθούν μέσα με τέλη Νοεμβρίου του 2015.

greekreporter

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !