1 Ιουλίου 2015

Στήριξη των Απόρων σε Αιγίνιο, Κολινδρό, Μακρύγιαλο, Μεθώνη, Κίτρος, Σφενδάμη

Ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού συμμετέχει ως  Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης του Δήμου Κατερίνης στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας στο πλαίσιο δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).

Οι δράσεις αφορούν την προσφορά  υλικής βοήθειας μέσω  διανομής τροφίμων, ρουχισμού και άλλων αναγκαίων ειδών ατομικής χρήσης. Η υλική βοήθεια θα συνοδεύεται με μέτρα και δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης που προάγουν την ενδυνάμωση και την κοινωνική ενσωμάτωση των δυνητικά ωφελουμένων .

Εν αναμονή της σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου για την έναρξη των αιτήσεων, ενημερώνουμε οτι θα υπάρχει στενό χρονικό περιθώριο ενός μηνός, από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Ιουλίου , για την κατάθεση των αιτήσεων, με κίνδυνο τη μη ευρεία γνωστοποίηση του προγράμματος σε όλους τους δυνητικά ωφελούμενους.
Από το πρόγραμμα μπορούν να ωφεληθούν μεμονωμένα άτομα και οικογένειες με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη     (παρ 1,αρθ.11, Ν.4172/13) που υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Το οικονομικό έτος που θα ληφθεί υπόψη είναι το 2015 (εισοδήματα 2014).

Εισοδηματικά κριτήρια
Το εισόδημα του ωφελούμενου, όπως προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος:
• 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
• 4.500 € ετησίως για ζευγάρι
Εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:  
1.τα άγαμα ανήλικα τεκνα
2.τα άγαμα ενήλικα τέκνα έως 25 χρονών τα οποία είτε φοιτούν σε τριτοβάθμιες σχολές και ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είτε είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία .
• Προσαύξηση κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας
• Προσαύξηση κατά 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο,σε χηρεία ή διαζευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.


Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται: α) διατροφή τέκνων ορισμένη με δικαστική και συμβολαιογραφική πράξη, β) αντικειμένικες δαπάνες γ) τεκμήρια διαβίωσης δ) επίδομα αναδοχής ε)εξωιδρυματικό επίδομα στ) προνοιακά επιδόματα αναπηρίας.

Περιουσιακά κριτήρια
α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ' άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000ευρώ.
β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν μπορούν να συμμετέχουν:
α)Άτομα που φιλοξενούνται σε ιδρύματα κλειστής φροντίδας (οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευόμενα διαμερίσματα, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, προστατευόμενα ψυχιατρικά ιδρύματα)
β)Άτομα- ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» για όσο αυτό συνεχίζει να υφίσταται.
γ)Άτομα που, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και Ε3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, αν και είχαν την υποχρέωση, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS), είτε ιδιωτικά, είτε μέσω του Δήμου και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.
Για περεταίρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους Αντιδημάρχους στα κατά τόπους Δημαρχεία, στους Προέδρους στις Τοπικές Κοινότητες, καθώς και στις υπεύθυνες των προγραμμάτων Βοήθεια στο σπίτι.

Τηλέφωνα ανά δημοτική ενότητα
Δημαρχείο Αιγινίου: 2353350100
Αντιδήμαρχος Αιγινίου, κα Νικολοπούλου: 2353350117-6981207071-6976395059
Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι Δ.Ε. Αιγινίου: 2353350119
Δημαρχείο Κολινδρού:2353350211-213
Αντιδήμαρχος Κολινδρού, κος Κακάνης: 2353350212-6980251516
Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι Δ.Ε.Κολινδρού: 2353032197
Δημαρχείο Μεθώνης: 2353350304
Αντιδήμαρχος Μεθώνης, κος Αβραμίδης: 6980332118
Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι Δ.Ε.Μεθώνης: 2353350310
Δημαρχείο Πύδνας:2351352123
Αντιδήμαρχος Πύδνας, κος Τουλούπας:6973782726
Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι Δ.Ε. Πύδνας: 2351352113

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !