30 Ιουλίου 2015

Προσοχή κατά την αγορά φίλτρων νερούΤην προσοχή των καταναλωτών κατά την αγορά φίλτρων νερού εφιστά η Γ. Γραμματεία Βιομηχανίας και καλεί τους υπεύθυνους διάθεσης τέτοιων συσκευών να προβούν άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες παρέχοντας την κατάλληλη πληροφόρηση που θα επιτρέπει στον καταναλωτή να αξιολογεί τους κινδύνους.

Όπως επισημαίνει, «οι φορείς του Δημοσίου που ασχολούνται με τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού παύουν να έχουν ευθύνη στην περίπτωση που ο καταναλωτής προσθέσει στην βρύση φίλτρο νερού. Παράλληλα, οι ισχυρισμοί των εμπορευόμενων φίλτρα νερού ότι το πόσιμο νερό που φθάνει στις βρύσες των καταναλωτών από δημόσια δίκτυα περιέχει φυτοφάρμακα και άλλες επικίνδυνες ουσίες ελέγχονται ως εντελώς ανακριβείς και οι μελέτες, αναλύσεις και πιστοποιήσεις, που αυτοί επικαλούνται αφορούν σε ενδεχόμενη κατακράτηση διαφόρων ουσιών και δεν σχετίζονται με την καταλληλότητα του πόσιμου νερού.

Με αφορμή διαφημίσεις των φίλτρων νερού, σύμφωνα με τις οποίες τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι αναγκαία επειδή κατακρατούν επικίνδυνες ουσίες και προλαμβάνουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών, η Γραμματεία Βιομηχανίας έκανε ελέγχους σε εταιρείες κατασκευής και διάθεσης φίλτρων νερού για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, ενώ απευθύνθηκε παράλληλα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που είναι αρμόδιο για την ποιότητα του πόσιμου νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βεβαίωσε ότι στην Ελλάδα η ποιότητα του πόσιμου νερού στην βρύση του καταναλωτή παρακολουθείται συστηματικά από τους «υπευθύνους ύδρευσης» (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΥΑ, Δήμοι), ότι διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι και ότι από τα αποτελέσματα των ελέγχων τα οποία είναι διαθέσιμα στους καταναλωτές, προκύπτει ότι είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/83/ΕΚ και της εθνικής νομοθεσίας για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το υπουργείο Υγείας επισημαίνει ακόμη ότι στην περίπτωση που ο καταναλωτής επιλέξει να προσθέσει, μετά την έξοδο του νερού στη βρύση, που αποτελεί και το σημείο τελικού ελέγχου της ποιότητας του νερού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υλικά όπως συσκευές φίλτρων νερού, διακόπτεται το πεδίο ευθύνης των αρμοδίων φορέων για την ποιότητα του νερού που προκύπτει μετά την παρεμβολή του φίλτρου.

Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παράβασης της νομοθεσίας, η Γ. Γραμματεία Βιομηχανίας θα επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σε βάρος των υπευθύνων διάθεσης φίλτρων νερού και θα διαβιβάζει τα σχετικά έγγραφα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, προκειμένου να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !