6 Δεκεμβρίου 2014

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΑΣ

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Θεσσαλονίκης και Νάουσας, με σκοπό την προώθηση των τουριστικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών και την ανάδειξη της ιστορικής διαδρομής των δύο πόλεων,  υπογράφηκε χθες, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014, στο Δημαρχείο, ανάμεσα στους δημάρχους, Γιάννη Μπουτάρη και Νικόλαο Κουτσογιάννη.

Στην υπογραφή του Μνημονίου ήταν παρόντες από πλευράς της Ηρωικής πόλης της Νάουσας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Απόστολος Αποστόλου, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, Δημήτρης Μάντσιος και η Γενική Γραμματέας, Αφροδίτη Καλαϊτζή, ενώ εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για δράσεις Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων, Σπύρος Πέγκας.
Το σκεπτικό της συμφωνίας ανάμεσα στους δύο Δήμους, αναφέρεται στα κοινά χαρακτηριστικά τους, τα οποία με τις κατάλληλες ενέργειες και δράσεις μπορούν να αξιοποιηθούν και να προβληθούν, ώστε να αποφέρουν πολλαπλά οφέλη, όχι μόνο στα όρια των Δήμων, αλλά και στην ευρύτερη γεωγραφική ενότητα που τους περιβάλλει. Ως τέτοια χαρακτηριστικά αναφέρονται τα στοιχεία της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της μακεδονικής γης και οι κοινές ιστορικές διαδρομές.

Συγκεκριμένα, το μνημόνιο συνεργασίας στοχεύει:
·         Σε ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης φυσικών και πολιτιστικών πόρων των Δήμων με στόχο την τουριστική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
·         Στην από κοινού προώθηση της Ψηφιακής Σύγκλησης και Τουριστικής Επιχειρηματικότητας
·         Στη διεκδίκηση έργων περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας στην περιοχή
·         Στην ένταξη έργων σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης
·         Στη συνεργασία στους τομείς των πολιτιστικών και τουριστικών δράσεων
·         Στη συνεργασία σε ετήσια  προγράμματα εκδηλώσεων και δράσεων.
·         Στις κοινές δράσεις οίνου και γαστρονομίας
·         Στη διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων
·         Στην κοινή διοργάνωση προγραμμάτων επισκέψεων στα μουσεία των πόλεων καθώς και στη μεταξύ συνεργασία αυτών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος
·         Στην από κοινού συνεργασία για την ανάπτυξη των κατά τόπους φεστιβάλ
·         Στην εν γένει προβολή, προώθηση και δημοσιότητα των δύο τόπων ως κοινών τουριστικών προορισμών

Περαιτέρω, οι Δήμαρχοι  Γιάννης Μπουτάρης και Νικόλαος Κουτσογιάννης, αποδέχονται ρητά βάσει του Μνημονίου, ότι η συνεργασία των δύο Δήμων διέπεται από τις εξής βασικές αρχές:

  • Άμεση ενημέρωση για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που δρομολογούνται, από τη φάση της  έναρξής του
  • Αμοιβαίος σεβασμός του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και της κοινωνικής ευθύνης του κάθε φορέα
  • Υποστήριξη με κάθε δυνατό τρόπο των χρονοδιαγραμμάτων που τίθενται
  • Ενεργοποίηση εθελοντών, φορέων, συλλόγων και Μ.Κ.Ο. των δύο περιοχών  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !