31 Ιουλίου 2023

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD /LEADER ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Η ανταγωνιστική περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη προϋποθέτει την ύπαρξη ισχυρών μηχανισμών και δομών στήριξης στην κάθε περιοχή. Μηχανισμών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής περιφέρειας και βελτιώνουν τους ρυθμούς ανάπτυξής της.

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α – η αναπτυξιακή εταιρεία του νομού Πιερίας – ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία των δεύτερων προκηρύξεων δημοσίων και ιδιωτικών έργων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER. Ειδικότερα:

Στις 09-06-2023 έληξε η προκήρυξη για τα δημόσια έργα και τα έργα δημοσίου ενδιαφέροντος.Προκηρύχθηκε Δημόσια Δαπάνη 780.000,00€ .Υπεβλήθησαν 16 προτάσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 3.928.788,16 €

Στις 24-07-2023 έληξε η προκήρυξη για τα ιδιωτικά έργα.Προκηρύχθηκε Δημόσια Δαπάνη 720.000,00€ .Υπεβλήθησαν 17 προτάσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 3.516.275,28 €

Άμεσα η Ομάδα Τοπικής Δράσης της Πιερικής θα αξιολογήσει τα νέα επενδυτικά σχέδια και η διοίκηση της εταιρείας θα προβεί σε σειρά ενεργειών για τη δυνατότητα ικανοποίησης όλων των θετικά αξιολογηθέντων προτάσεων, αφού το επενδυτικό ενδιαφέρον ξεπέρασε κατά 500% περίπου τους διαθέσιμους πόρους.

Αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER υπομέτρο 19.2 (δημόσια & ιδιωτικά) αξίζει να αναφερθεί ότι οι εντάξεις με τις υπερδεσμεύσεις που έχουν γίνει είναι Δημόσιας Δαπάνης ύψους 7.111.065,43€. Έως σήμερα έχουν γίνει πληρωμές ύψους 3.994.714,27€ , ήτοι, το 56,18% της συνολικής δημόσιας δαπάνης.Ο υψηλός βαθμός απορρόφησης των πόρων του προγράμματος αποδεικνύει έμπρακτα την ικανότητα της Ομάδας Τοπικής Δράσης να υποστηρίξει έμπρακτα την αύξηση των πόρων και να αναταπεξέλθει επιτυχώς στην ενίσχυση της δυναμικής του προγράμματος σε επίπεδο χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !