29 Ιουλίου 2015

Πέντε θέσεις Δασοφυλάκων στο Δήμο Νάουσας

Την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων (ΥΕ Δασοφύλακες) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του ∆ήµου και συγκεκριµένα για την κάλυψη των αναγκών της δασικής υπηρεσίας του ∆ήµου Νάουσας, για την
πυρασφάλεια και προστασία του δηµοτικού δάσους από την παράνοµη ξύλευση, ανακοίνωσε ο Δήμος Νάουσας.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 29/07/2015 µέχρι και τις 7/08/2015 στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου Νάουσας (∆/νση: ∆ηµαρχίας 30, Νάουσα, Τ.Κ. 59200) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Προσωπικού ∆ήµου Νάουσας, τηλ. 2332350335.
Διαβάστε την ανακοίνωση κάνοντας κλικ εδώ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !