16 Οκτωβρίου 2014

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στη Νάουσα.

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας
Α΄ Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις παρ. 2 άρθρου 52 Ν.2696/99 "Κ.Ο.Κ."
2.-Το υπ΄αρίθμ. 30420 από 03-10-2014 έγγραφο Δήμου Νάουσας.
3.-Την υπ΄ αριθμ. 43564/14/1744376 από 16-10-2014 αναφορά – πρόταση Α.Τ. Νάουσας.

και
Β΄ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων
ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τον εορτασμό της Απελευθέρωσης της Νάουσας
από τον τουρκικό ζυγό,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
α) Απαγορεύουμε την κυκλοφορία, τη στάση και στάθμευση παντός είδους οχημάτων την Παρασκευή 17
Οκτωβρίου 2014 στην πόλη της Νάουσας, ως ακολούθως:
 κατά τις ώρες 08:00΄ έως 11:00΄ στην οδό Μεταμορφώσεως, από την συμβολή της με την οδό Κ.
Δημητριάδη μέχρι την συμβολή της με την οδό Χρ. Περδικάρη,
 κατά τις ώρες 10:30΄ έως 12:30΄ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, από την συμβολή της με την Θ.
Μπιγκάνου (κεντρική πύλη πάρκου) έως την συμβολή της με την οδό Ζαφειράκη.
β) Απαγορεύουμε τη στάθμευση οχημάτων στην αριστερή πλευρά κίνησης της οδού Ερμού (όπισθεν κτιρίου
Διοικητηρίου) κατά τις ώρες 08.00΄ έως 11.00΄.
Άρθρο 2ο
α) Ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα του Δήμου Νάουσας.
β) Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται
μέσω παρακαμπτηρίων οδών, με μέριμνα του Αστυνομικού Τμήματος Νάουσας..
Άρθρο 3ο
-Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του
Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/99 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας».
Άρθρο 4ο
-Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν
από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω
μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !