15 Οκτωβρίου 2014

Πρόγραμμα Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών Γ' Όμιλος

Πρόγραμμα Αγώνων
Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών
Γ’ Όμιλος
Α΄ Γ΢ΟΝΠ

Ημερ/νία Γήπεδο Ώρα Σ υ ν ά ν η η ζ η Απ
Πάββαηο 18/10/2014 ΓΑΘ Αιγινίος 18.00 ΚΑΠ ΛΗΘΖ - ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ
Πάββαηο 18/10/2014 Λεάποληρ 19.00 ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ - ΑΠ ΔΙΞΗΠ
Πάββαηο 18/10/2014 Θομοηηνήρ 18.00 ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ - ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ
Πάββαηο 18/10/2014 Θαηζάνειο 18.00 ΓΠ ΖΟΑΘΙΖΠ - ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ
Πάββαηο 18/10/2014 Κ.Ρζικίναρ 18.30 ΣΑΛΘ - ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ
Πάββαηο 18/10/2014 Δςόζμος 20.00 ΑΞΠ ΑΗΑΠ - ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ
Πάββαηο 25/10/2014 Δςόζμος 20.00 ΑΞΠ ΑΗΑΠ - ΚΑΠ ΛΗΘΖ
Θςπιακή 26/10/2014 Αλεξ/ποληρ 18.00 ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ - ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ
Πάββαηο 25/10/2014 Η.Ιεμονίδηρ 18.00 ΑΠ ΔΙΞΗΠ - ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ
Θςπιακή 26/10/2014 Λάοςζαρ 18.00 ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ - ΓΠ ΖΟΑΘΙΖΠ
Πάββαηο 25/10/2014 Θαπδίηζαρ 18.00 ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ - ΣΑΛΘ
Πάββαηο 25/10/2014 Β΄ΓΑΘ Θαηεπίνηρ 20.00 ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ - ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ
Πάββαηο 1/11/2014 Λεάποληρ 19.00 ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ - ΑΞΠ ΑΗΑΠ
Πάββαηο 1/11/2014 Θομοηηνήρ 19.00 ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ - ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ
ΓΠ ΖΟΑΘΙΖΠ - ΑΠ ΔΙΞΗΠ
Θςπιακή 2/11/2014 Κ.Ρζικίναρ 19.00 ΣΑΛΘ - ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ
Πάββαηο 1/11/2014 ΓΑΘ Ξολίσνηρ 18.00 ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ - ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ
Πάββαηο 1/11/2014 ΓΑΘ Αιγινίος 19.00 ΚΑΠ ΛΗΘΖ - ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ
Πάββαηο 8/11/2014 Δςόζμος 18.00 ΑΞΠ ΑΗΑΠ - ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ
Πάββαηο 8/11/2014 ΓΑΘ Αιγινίος 19.00 ΚΑΠ ΛΗΘΖ - ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ
ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ - ΓΠ ΖΟΑΘΙΖΠ
Πάββαηο 8/11/2014 Η.Ιεμονίδηρ 19.00 ΑΠ ΔΙΞΗΠ - ΣΑΛΘ
Θςπιακή 9/11/2014 Λάοςζαρ 18.00 ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ - ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ
Πάββαηο 8/11/2014 Β΄ΓΑΘ Θαηεπίνηρ 20.00 ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ - ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ
ΓΠ ΖΟΑΘΙΖΠ - ΑΞΠ ΑΗΑΠ
Πάββαηο 15/11/2014 Θομοηηνήρ 18.00 ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ - ΚΑΠ ΛΗΘΖ
Θςπιακή 16/11/2014 Κ.Ρζικίναρ 17.00 ΣΑΛΘ - ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ
Πάββαηο 15/11/2014 ΓΑΘ Ξολίσνηρ 18.00 ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ - ΑΠ ΔΙΞΗΠ
Πάββαηο 15/11/2014 Θαπδίηζαρ 18.00 ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ - ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ
Πάββαηο 15/11/2014 Λεάποληρ 19.00 ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ - ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ
. / .- 2 -
Ημερ/νία Γήπεδο Ώρα Σ υ ν ά ν η η ζ η Απ
Πάββαηο 22/11/2014 Δςόζμος 20.00 ΑΞΠ ΑΗΑΠ - ΣΑΛΘ
Πάββαηο 22/11/2014 ΓΑΘ Αιγινίος 19.00 ΚΑΠ ΛΗΘΖ - ΓΠ ΖΟΑΘΙΖΠ
Πάββαηο 22/11/2014 Λεάποληρ 17.30 ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ - ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ
ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ - ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ
Πάββαηο 22/11/2014 Η.Ιεμονίδηρ 18.00 ΑΠ ΔΙΞΗΠ - ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ
Πάββαηο 22/11/2014 Β΄ΓΑΘ Θαηεπίνηρ 20.00 ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ - ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ
Πάββαηο 29/11/2014 ΓΑΘ Ξολίσνηρ 18.00 ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ - ΑΞΠ ΑΗΑΠ
Θςπιακή 30/11/2014 Κ.Ρζικίναρ 17.00 ΣΑΛΘ - ΚΑΠ ΛΗΘΖ
ΓΠ ΖΟΑΘΙΖΠ - ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ
Πάββαηο 29/11/2014 Θαπδίηζαρ 18.00 ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ - ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ
Θςπιακή 30/11/2014 Λάοςζαρ 18.00 ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ - ΑΠ ΔΙΞΗΠ
Πάββαηο 29/11/2014 Θομοηηνήρ 18.00 ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ - ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ
Πάββαηο 6/12/2014 Δςόζμος 18.00 ΑΞΠ ΑΗΑΠ - ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ
Πάββαηο 6/12/2014 ΓΑΘ Αιγινίος 19.00 ΚΑΠ ΛΗΘΖ - ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ
Πάββαηο 6/12/2014 Λεάποληρ 19.00 ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ - ΣΑΛΘ
Πάββαηο 6/12/2014 Θομοηηνήρ 18.00 ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ - ΓΠ ΖΟΑΘΙΖΠ
ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ - ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ
Πάββαηο 6/12/2014 Β΄ΓΑΘ Θαηεπίνηρ 20.00 ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ - ΑΠ ΔΙΞΗΠ
Θςπιακή 14/12/2014 Λάοςζαρ 18.00 ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ - ΑΞΠ ΑΗΑΠ
Πάββαηο 13/12/2014 Θαπδίηζαρ 19.00 ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ - ΚΑΠ ΛΗΘΖ
Πάββαηο 13/12/2014 ΓΑΘ Ξολίσνηρ 18.00 ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ - ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ
Πάββαηο 13/12/2014 Κ.Ρζικίναρ 18.00 ΣΑΛΘ - ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ
Πάββαηο 13/12/2014 Η.Ιεμονίδηρ 18.00 ΑΠ ΔΙΞΗΠ - ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ
ΓΠ ΖΟΑΘΙΖΠ - ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ
Πάββαηο 20/12/2014 Δςόζμος 20.00 ΑΞΠ ΑΗΑΠ - ΑΠ ΔΙΞΗΠ
Πάββαηο 20/12/2014 ΓΑΘ Αιγινίος 19.00 ΚΑΠ ΛΗΘΖ - ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ
Πάββαηο 20/12/2014 Λεάποληρ 17.30 ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ - ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ
Πάββαηο 20/12/2014 Θομοηηνήρ 18.00 ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ - ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ
ΓΠ ΖΟΑΘΙΖΠ - ΣΑΛΘ
Πάββαηο 20/12/2014 Β΄ΓΑΘ Θαηεπίνηρ 18.00 ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ - ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ
ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ - ΑΞΠ ΑΗΑΠ
Πάββαηο 3/1/2015 Η.Ιεμονίδηρ 19.00 ΑΠ ΔΙΞΗΠ - ΚΑΠ ΛΗΘΖ
Θςπιακή 4/1/2015 Λάοςζαρ 18.00 ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ - ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ
Πάββαηο 3/1/2015 Θαπδίηζαρ 18.00 ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ - ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ
Πάββαηο 3/1/2015 ΓΑΘ Ξολίσνηρ 18.00 ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ - ΓΠ ΖΟΑΘΙΖΠ
Πάββαηο 3/1/2015 Κ.Ρζικίναρ 18.30 ΣΑΛΘ - ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ

. / .- 3 -
Β΄ Γ΢ΟΝΠ
Ημερ/νία Γήπεδο Ώρα Σ υ ν ά ν η η ζ η Απ
ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ - ΚΑΠ ΛΗΘΖ
Πάββαηο 10/1/2015 Η.Ιεμονίδηρ 19.00 ΑΠ ΔΙΞΗΠ - ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ
Θςπιακή 11/1/2015 Λάοςζαρ 18.00 ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ - ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ
Πάββαηο 10/1/2015 Θαπδίηζαρ 18.00 ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ - ΓΠ ΖΟΑΘΙΖΠ
Πάββαηο 10/1/2015 ΓΑΘ Ξολίσνηρ 18.00 ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ - ΣΑΛΘ
Πάββαηο 10/1/2015 Β΄ΓΑΘ Θαηεπίνηρ 20.00 ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ - ΑΞΠ ΑΗΑΠ
Πάββαηο 17/1/2015 ΓΑΘ Αιγινίος 19.00 ΚΑΠ ΛΗΘΖ - ΑΞΠ ΑΗΑΠ
Πάββαηο 17/1/2015 Λεάποληρ 17.30 ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ - ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ
Πάββαηο 17/1/2015 Θομοηηνήρ 18.00 ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ - ΑΠ ΔΙΞΗΠ
ΓΠ ΖΟΑΘΙΖΠ - ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ
Πάββαηο 17/1/2015 Κ.Ρζικίναρ 15.30 ΣΑΛΘ - ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ
Πάββαηο 17/1/2015 ΓΑΘ Ξολίσνηρ 18.00 ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ - ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ
Πάββαηο 24/1/2015 Δςόζμος 20.00 ΑΞΠ ΑΗΑΠ - ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ
ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ - ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ
Πάββαηο 24/1/2015 Η.Ιεμονίδηρ 19.00 ΑΠ ΔΙΞΗΠ - ΓΠ ΖΟΑΘΙΖΠ
Θςπιακή 25/1/2015 Λάοςζαρ 18.00 ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ - ΣΑΛΘ
Πάββαηο 24/1/2015 Θαπδίηζαρ 18.00 ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ - ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ
Πάββαηο 24/1/2015 Β΄ΓΑΘ Θαηεπίνηρ 20.00 ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ - ΚΑΠ ΛΗΘΖ
Πάββαηο 31/1/2015 Θομοηηνήρ 18.00 ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ - ΑΞΠ ΑΗΑΠ
Πάββαηο 31/1/2015 Λεάποληρ 19.00 ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ - ΚΑΠ ΛΗΘΖ
ΓΠ ΖΟΑΘΙΖΠ - ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ
Πάββαηο 31/1/2015 Κ.Ρζικίναρ 20.00 ΣΑΛΘ - ΑΠ ΔΙΞΗΠ
Πάββαηο 31/1/2015 ΓΑΘ Ξολίσνηρ 18.00 ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ - ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ
Πάββαηο 31/1/2015 Θαπδίηζαρ 19.00 ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ - ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ
Πάββαηο 7/2/2015 Δςόζμος 20.00 ΑΞΠ ΑΗΑΠ - ΓΠ ΖΟΑΘΙΖΠ
Πάββαηο 7/2/2015 ΓΑΘ Αιγινίος 18.00 ΚΑΠ ΛΗΘΖ - ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ
ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ - ΣΑΛΘ
Πάββαηο 7/2/2015 Η.Ιεμονίδηρ 19.00 ΑΠ ΔΙΞΗΠ - ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ
Θςπιακή 8/2/2015 Λάοςζαρ 18.00 ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ - ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ
Πάββαηο 7/2/2015 Β΄ΓΑΘ Θαηεπίνηρ 20.00 ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ - ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ
Πάββαηο 14/2/2015 Κ.Ρζικίναρ 20.30 ΣΑΛΘ - ΑΞΠ ΑΗΑΠ
ΓΠ ΖΟΑΘΙΖΠ - ΚΑΠ ΛΗΘΖ
Πάββαηο 14/2/2015 Θομοηηνήρ 18.00 ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ - ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ
Πάββαηο 14/2/2015 ΓΑΘ Ξολίσνηρ 18.00 ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ - ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ
Πάββαηο 14/2/2015 Θαπδίηζαρ 18.00 ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ - ΑΠ ΔΙΞΗΠ
Θςπιακή 15/2/2015 Λάοςζαρ 18.00 ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ - ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ
Πάββαηο 21/2/2015 Δςόζμος 20.00 ΑΞΠ ΑΗΑΠ - ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ
Πάββαηο 21/2/2015 ΓΑΘ Αιγινίος 19.00 ΚΑΠ ΛΗΘΖ - ΣΑΛΘ
Πάββαηο 21/2/2015 Λεάποληρ 19.00 ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ - ΓΠ ΖΟΑΘΙΖΠ
ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ - ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ
Πάββαηο 21/2/2015 Η.Ιεμονίδηρ 19.00 ΑΠ ΔΙΞΗΠ - ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ
Πάββαηο 21/2/2015 Β΄ΓΑΘ Θαηεπίνηρ 18.00 ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ - ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ
. / .- 4 -
Ημερ/νία Γήπεδο Ώρα Σ υ ν ά ν η η ζ η Απ
Πάββαηο 28/2/2015 Θαπδίηζαρ 18.00 ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ - ΑΞΠ ΑΗΑΠ
Πάββαηο 28/2/2015 Α.Λικολαϊδηρ 18.00 ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ - ΚΑΠ ΛΗΘΖ
Πάββαηο 28/2/2015 Κ.Ρζικίναρ 18.30 ΣΑΛΘ - ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ
ΓΠ ΖΟΑΘΙΖΠ - ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ
Πάββαηο 1/3/2015 Λάοςζαρ 18.00 ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ - ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ
Πάββαηο 28/2/2015 Η.Ιεμονίδηρ 19.00 ΑΠ ΔΙΞΗΠ - ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ
Πάββαηο 7/3/2015 Δςόζμος 20.00 ΑΞΠ ΑΗΑΠ - ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ
Πάββαηο 7/3/2015 ΓΑΘ Αιγινίος 19.00 ΚΑΠ ΛΗΘΖ - ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ
Πάββαηο 7/3/2015 Λεάποληρ 19.00 ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ - ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ
Πάββαηο 7/3/2015 Θομοηηνήρ 18.00 ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ - ΣΑΛΘ
ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ - ΑΠ ΔΙΞΗΠ
Πάββαηο 7/3/2015 Β΄ΓΑΘ Θαηεπίνηρ 20.00 ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ - ΓΠ ΖΟΑΘΙΖΠ
Πάββαηο 14/3/2015 Η.Ιεμονίδηρ 19.00 ΑΠ ΔΙΞΗΠ - ΑΞΠ ΑΗΑΠ
Θςπιακή 15/3/2015 Λάοςζαρ 18.00 ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ - ΚΑΠ ΛΗΘΖ
Πάββαηο 14/3/2015 Θαπδίηζαρ 18.00 ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ - ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ
Πάββαηο 14/3/2015 Α.Λικολαϊδηρ 18.00 ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ - ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ
Πάββαηο 14/3/2015 Κ.Ρζικίναρ 20.30 ΣΑΛΘ - ΓΠ ΖΟΑΘΙΖΠ
ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ - ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ
Πάββαηο 21/3/2015 Δςόζμος 18.00 ΑΞΠ ΑΗΑΠ - ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ
Πάββαηο 21/3/2015 ΓΑΘ Αιγινίος 19.00 ΚΑΠ ΛΗΘΖ - ΑΠ ΔΙΞΗΠ
Πάββαηο 21/3/2015 Λεάποληρ 19.00 ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ - ΔΓΠ ΕΑΦΔΗΟΑΘΖΠ
Πάββαηο 21/3/2015 Θομοηηνήρ 18.00 ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ - ΠΞΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ
ΓΠ ΖΟΑΘΙΖΠ - ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ
Πάββαηο 21/3/2015 Β΄ΓΑΘ Θαηεπίνηρ 20.00 ΠΦΘ ΞΗΔΟΗΘΝΠ - ΣΑΛΘ
Σημείωζη: Η ΕΟΠΕ εγκρίνει ηην ηέλεζη ηων παραπάνω αγώνων, ζύμθωνα με ηο άρθρο 22
παρ. 9 ηοσ ν. 4049/2012.
Επίζης η ΕΟΠΕ διαηηρεί ηο δικαίωμα αλλαγής ηων ανωηέρω ημερομηνιών και
ωρών αγώνων εάν σπάρτει ζοβαρός λόγος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !