7 Μαΐου 2011

Υπεγράφη η σύμβαση έργου «Κατασκευής νέας δεξαμενής ύδρευσης στο Σβορώνο».


Στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ υπεγράφη η Σύμβαση ‘Έργου της διαχείρισης και διανομής πόσιμου νερού «Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης στη θέση Σβορώνος» μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης και της Ανάδοχου Εταιρία ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε.. Το έργο «Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης στη θέση Σβορώνος» εντάχθηκε στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ). Η Συνολική Δημόσια Δαπάνη του έργου ανέρχεται στα: 2.583.000 ευρώ.

 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου:
Το έργο «Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης στη θέση Σβορώνος» με προϋπολογισμό 2.583.000 ευρώ περιλαμβάνει την κατασκευή δεύτερης δεξαμενής ύδρευσης δύο θαλάμων από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 συνολικού όγκου 6.000 κ.μ. στη θέση Σβορώνος, απέναντι από την υπάρχουσα δεξαμενή ύδρευσης με κοινό θάλαμο δικλείδων τον ήδη υπάρχοντα. Η Δεξαμενή είναι κατά το μέγιστο βυθισμένη στο φυσικό έδαφος και για το σε ανωδομή τμήμα προβλέπεται επίχωση περιμετρικά με αμμοχάλικο. Κάθε θάλαμος θα έχει χωρητικότητα 3.000 κ.μ. και θα είναι εξοπλισμένος με στόμιο υδροδότησης, στόμιο υπερχείλισης και στόμιο εκκένωσης. Οι θάλαμοι επιλέγονται ορθογωνικοί με ωφέλιμο ύψος 3,50 μ. και διαστάσεις 21,00*41,00μ. 
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 18 μήνες


Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κατερίνης κ. Αστέριος Μπουσνάκηςδήλωσε:
 « Στην δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα μας η αξιοποίηση των ευκαιριών που μας παρέχουν τα διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα είναι μονόδρομος. Αφού καταφέραμε την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του έργου αυτού, προχωράμε προς την υλοποίηση τους με την υπογραφή σύμβασης έργου. Το έργο «Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης στη θέση Σβορώνος» είναι ακόμα ένα μεγάλο βήμα στις προσπάθειες που καταβάλουμε ως Διοίκηση να θωρακίσουμε την πόλη στον τομέα της ύδρευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !