25 Αυγούστου 2021

Κιλκίς: Άδεια ίδρυσης για τη λειτουργία δημοτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων
Αυτοδιαχειριζόμενο σύστημα καυσίμων αποκτά ο Δήμος Κιλκίς με αποκλειστικό σκοπό την

εξυπηρέτηση των απαιτήσεων του δημοτικού στόλου οχημάτων του σε καύσιμη ύλη.

Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, μετά από συντονισμένες ενέργειες της

Δημοτικής Αρχής υπό το Δημήτρη Κυριακίδη έγινε με την έγκριση της άδειας ίδρυσης

πρατηρίου υγρών καυσίμων από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της

Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Προηγήθηκαν διεργασίες για τη σύνταξη ολοκληρωμένου

φακέλου του έργου από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους Αλέξανδρο Σημαιοφορίδη και

Ανέστη Πογέλη σε αντιστοίχιση των υπηρεσιών ευθύνης τους (τμήμα διαχείρισης και

συντήρησης οχημάτων και τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και

σηματοδότησης) ενώ για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων εκφράσθηκε θετικά με

ομόφωνη απόφασή του και το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα απόφαση το πρατήριο υγρών καυσίμων θα αναπτυχθεί σε

δημοτικό ακίνητο (αμαξοστάσιο Δήμου) και η άδεια ίδρυσής του χορηγείται για δύο έτη.

Μέσα στο επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η μελέτη των εγκαταστάσεων και η

ολοκλήρωση της κατασκευής και του εξοπλισμού του έργου, στηριγμένη στα εθνικά και

ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τα επιτυγχανόμενα οφέλη από τη λειτουργία του πρατηρίου υγρών καυσίμων εστιάζονται:

- στην άμεση κάλυψη των αναγκών του πλήθους υπηρεσιακών οχημάτων και

μηχανημάτων έργων που διαθέτει ο Δήμος σε καύσιμα (βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης)

- την εξοικονόμηση πόρων και τον αξιόπιστο έλεγχο στη διαχείριση των καυσίμων

-στην προμήθεια των καυσίμων σε φθηνότερη τιμή από τις εταιρίες πετρελαιοειδών, δίχως

την επιβάρυνση του ποσοστού κέρδους
- στην αποφυγή σπατάλης χρόνου και χαμένων εργατοωρών από την τακτική μετάβαση

των δημοτικών υπαλλήλων στα σημεία εφοδιασμού

- στη μείωση των φθορών των δημοτικών οχημάτων

- στον άμεσο ανεφοδιασμό υπηρεσιακών οχημάτων σε περιοχές όπου εκτελούνται πάσης

φύσεως έργα (αγροτική οδοποιία, τεχνικές παρεμβάσεις κ.α.) μέσω της χρήσης βυτίου

μεταφοράς.

Με την ίδρυση και λειτουργία του δημοτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων υλοποιείται κατά

γράμμα μια ακόμη προγραμματική δέσμευση της Δημοτικής Αρχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !