26 Αυγούστου 2016

Πώς θα γλιτώσετε από τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς της εφορίας

Τελευταία ευκαιρία για όσους έχουν παλαιότερες οφειλές στην εφορία ή δεν μπορούν να πλη-ρώσουν με βάση το τυποποιημένο «δο-σολόγιο» της εφο-ρίας τον φόρο εισο-δήματος ή τον ΕΝΦΙΑ, αποτελεί η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων..

Περιθώρια για ολιγωρίες ή καθυστερήσεις δεν υπάρχουν αφού η εφορία έχει αγριέψει. Κάθε μέρα εκδίδονται περίπου 1600 εντολές κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών ενώ από την αρχή του χρόνου κούρεμα στους λογαριασμούς με υπόλοιπο πάνω από 1000 ευρώ έχουν υποστεί 755.806 οφειλέτες.

Από την αρχή του έτους έχουν γίνει 60.732 κατασχέσεις, ενώ με αναγκαστικά μέτρα απειλούνται ακόμη 1.492.088 οφειλέτες.
Χθες διέρρευσε ότι η ΓΓΔΕ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θα προχωρά ακόμη και σε προληπτικές κατασχέσεις. Αν δηλαδή υπάρχουν πληροφορίες για κάποιο φορολογούμενο ο οποίος έχει οφειλές - έστω και αν αυτές δεν είναι ακόμη ληξιπρόθεσμες - αλλά ετοιμάζεται να μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία ή ακόμη να φύγει στο εξωτερικό θα προχωρά προληπτικά σε κατασχέσεις ώστε να διασφαλίσει τα έσοδα του δημοσίου.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον το να έχει κανείς αρρύθμιστα χρέη στην εφορία είναι σαν να παίζει «ρώσικη ρουλέτα» διακινδυνεύοντας από τα χρήματα του λογαριασμού του μέχρι και το σπίτι.
Ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών κ. Τρύφωνας Αλεξιάδης τόνισε χθες ότι οι ρυθμίσεις, όπως αυτή των 100 δόσεων, είναι παρελθόν και δεν πρόκειται να επαναληφθούν σε καμία περίπτωση.
Πλέον μοναδική σανίδα σωτηρίας αποτελεί η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων η οποία έρχεται σε δύο εκδοχές.
Η πρώτη μορφή πάγιας ρύθμισης είναι αυτή που προβλέπεται στο νόμο 4152/2013 και μπορεί κάποιος να ενταχθεί αφού πρώτα αφήσει την πρώτη δόση από τις τρεις δίμηνες στις οποίες θα καταβληθεί ο φόρος εισοδήματος ή κάποια από τις πέντε δόσεις του ΕΝΦΙΑ να καταστεί ληξιπρόθεσμη. Η αίτηση για την εισαγωγή της ρύθμισης μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του TAXISNET, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr.
Στην ρύθμιση ο οφειλέτης θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά στοιχεία για την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση από τα οποία θα προκύπτουν αφενός η αδυναμία του να εξοφλήσει τους φόρους του εκκαθαριστικού και αφετέρου η δυνατότητά του να διαθέτει από το μηνιαίο εισόδημά του ένα ποσό για την αποπληρωμή της κάθε μηνιαίας δόσης της ρύθμισης.
Κατά τα λοιπά η πάγια ρύθμιση αυτής της μορφής προβλέπει ότι:
1 Το συνολικό ποσό των οφειλόμενων φόρων που θα ρυθμιστεί επιβαρύνεται με ετήσιο ποσοστό τόκων 5% ακόμη κι αν ένα τμήμα του ποσού αυτού δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο κατά την υποβολή της αίτησης.
2 Σε περίπτωση που, μετά την ημερομηνία υπαγωγής, στη ρύθμιση, δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο οφειλέτης μπορεί να τις υπαγάγει κι αυτές στην πάγια ρύθμιση (άπαξ) με τους ίδιους όρους.
3 Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι ο οφειλέτης να έχει υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας καθώς και τυχόν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις οποίες ήταν υπόχρεος την τελευταία πενταετία.
Η ανωτέρω προϋπόθεση πληρούται εφόσον ο οφειλέτης έχει υποβάλει εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα αλλά υποχρεωτικά έως την ημερομηνία της αίτησης τις ανωτέρω δηλώσεις. Θα πρέπει επίσης όλα τα προηγούμενα χρέη του να έχουν ρυθμιστεί.
Γενικά, πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο όλες οι οφειλές οι οποίες δεν υπάγονται στην «πάγια ρύθμιση» των 12 δόσεων του ν.4152/2013.
4 Ο φορολογούμενος θα πρέπει να εξοφλήσει σε υποκατάστημα οποιασδήποτε τράπεζας την 1η δόση της ρύθμισης μέσα σε χρονικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης.
Η εξόφληση της 1ης δόσης είναι εφικτή με την προσκόμιση της λεγόμενης «ταυτότητας ρυθμιζόμενης οφειλής». Στην συνέχεια, ο οφειλέτης θα πρέπει να κανονίσει την εξόφληση των υπόλοιπων μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης μέσω ενός τραπεζικού του λογαριασμού με τη μέθοδο της «πάγιας εντολής».
Η εναλλακτική λύση
Η δεύτερη εναλλακτική δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης των φόρων του φετινού εκκαθαριστικού της φορολογικής δήλωσης έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις παρέχεται μέσω της «πάγιας ρύθμισης» που προβλέπει το άρθρο 43 του νόμου κώδικα φορολογικών διαδικασιών, δηλαδή του νόμου 4174/2013.
Οι μόνες ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη ρύθμιση είναι οι εξής:
Ι Μπορεί να γίνει και με τον καταλογισμό του φόρου πριν κάποια από τις δόσεις καταστεί ληξιπρόθεσμη. Προϋπόθεση είναι ο φορολογούμενος να εξηγεί επαρκώς την αδυναμία πληρωμής των δόσεων του φόρου που του καταλογίστηκε.
ΙΙ Για την υπαγωγή δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης, οπότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια ΔΟΥ, να συμπληρώσει χειρόγραφα έντυπη αίτηση και έντυπη υπεύθυνη δήλωση για την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση.
ΙΙΙ Για την εξόφληση κάθε μηνιαίας δόσης δεν απαιτείται «πάγια εντολή» σε τραπεζικό λογαριασμό, αλλά αρκεί ο οφειλέτης να προσέρχεται κάθε μήνα σε οποιοδήποτε υποκατάστημα τράπεζας και να εμφανίζει στο γκισέ την «ταυτότητα ρυθμιζόμενης οφειλής» για να προχώρα στην τμηματική εξόφληση του «ρυθμιζόμενου ποσού».
Η επιλογή προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές συνθήκες του κάθε φορολογούμενου.
Σε περιπτώσεις ακραίας οικονομικής ένδειας όπως για παράδειγμα μακροχρόνια ανεργία ή κάποια οικονομική καταστροφή οι δόσεις με απόφαση του εφόρου μπορούν κατά περίπτωση να φτάσουν και τις 24.
enikonomia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !