8 Αυγούστου 2015

Απόφαση-σοκ για τους ενοικιαστές που δεν έχουν να πληρώσουν

Σε μια απόφαση-σοκ για όσους ενοικιαστές δεν πληρώνουν τα ενοίκια τους, επικαλούμενη αδυναμία λόγω οικονομικής κρίσης, προέβη ο Άρειος Πάγος.
Συγκεκριμένα το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι η οικονομική δυσχέρεια, δεν αποτελεί εύλογη αιτία μη καταβολής ενός μισθώματος, ούτε απαλλάσσει έναν ενοικιαστή από τις συνέπειες της υπερημερίας.

Η σχετική απόφαση λήφθηκε σε μια περίπτωση αντιδικίας μεταξύ ενός Δήμου της Βορείου Ελλάδος και ενός ιδιώτη ενοικιαστή, που αφορούσε την τύχη ενός ενοικιαζόμενου ακινήτου.
Το ακίνητο εκμισθωνόταν από ιδιώτη για τη χρήση του ως εστιατορίου. Ο εν λόγω ενοικιαστής, το 2008 είχε καθυστερήσει να καταβάλει στον ΟΤΑ-ιδιοκτήτη του ακινήτου, νοίκια οκτώ μηνών, δημιουργώντας συνολικά οφειλή 7500 ευρώ.
Κατά το τέλος του 2008, ο Δήμος κατήγγειλε τη σύμβαση, και με αγωγή του αξίωσε να του επιστραφεί το ακίνητο.
Σύμφωνα με το νόμο, η καταγγελία της σύμβασης επιτάσσει την αποπληρωμή της οφειλής εντός μηνός, αλλιώς η συμφωνία λύεται και το ακίνητο αποδίδεται στον ιδιοκτήτη.
Ο ενοικιαστής δεν κατέβαλε τα ενοίκια εντός των προβλεπόμενων από την νομοθεσία τριάντα ημερών, αλλά τα κατέβαλε σε δύο δόσεις από τον δεύτερο μέχρι τον έκτο μήνα.
Κατά την εκδίκαση της αγωγής του ιδιοκτήτη στο Εφετείο, ο ιδιώτης δήλωσε πως η καθυστέρηση εξόφλησης της οφειλής του, οφειλόταν σε οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετώπισε λόγω προβλημάτων υγείας συγγενικού του προσώπου.
Υποστήριξε επίσης, πως η εφαρμογή των προθεσμιών, οδηγούσε σε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας.
Το Εφετείο δεν δικαίωσε τον ιδιώτη, αλλά έκρινε πως όφειλε να αποδώσει το ακίνητο στον ιδιοκτήτη του λόγω της καθυστέρησης της αποπληρωμής των ενοικίων. Η αίτηση αναίρεσης του ενοικιαστή στον Άρειο Πάγο δεν άλλαξε την απόφαση αυτή.
Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως η καθυστερημένη καταβολή των οφειλομένων μετά την παρέλευση των προθεσμιών, επιφέρει μεν απόσβεση της οφειλής, πλην όμως εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση για απόδοση του μισθίου – και για να συνεχιστεί η μίσθωση του ακινήτου από τον ίδιο ενοικιαστή, χρειάζεται να συναφθεί νέα σύμβαση.
Οι λόγοι υγείας συγγενικού προσώπου που είχε επικαλεστεί ο ενοικιαστής προκειμένου να δικαιολογήσει την καθυστέρηση στην καταβολή των ενοικίων, απορρίφθηκαν από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος σημείωσε πως η οικονομική δυσχέρεια δεν αποτελεί εύλογη αιτία μη καταβολής του μισθώματος και δεν απαλλάσσει τον ενοικιαστή από τις συνέπειες της υπερημερίας. Όσο για την αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με την απόφαση, δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ιδιωτικές διαφορές όπως είναι οι μισθωτικές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !