5 Αυγούστου 2015

Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς της Έδεσσας

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» του Δήμου Έδεσσας, καλεί τις μητέρες νηπίων καθώς και άτομα –γυναίκες και άνδρες- στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και άτομα που βρίσκονται σε χηρεία, και ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Παιδικούς
Σταθμούς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, για την περίοδο 2015-2016, να υποβάλλουν αίτηση  στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ
-ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
21454
Α ́ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Δήμου Έδεσσας
Διεύθυνση: Καποδιστρίου 7
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
21460
Β ́ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Δήμου Έδεσσας
Διεύθυνση: 18ης Οκτωβρίου 49
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
21463
Δημοτικός Βρεφονηπιακός
Σταθμός Δήμου Έδεσσας
Διεύθυνση: Δαρδανελίων 15
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
21477
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Άγρα Έδεσσας
Διεύθυνση: Άγρας
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
21484
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Άρνισσας Έδεσσας
Διεύθυνση: Άρνισσας
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

   Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση : Οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ (α΄και β΄βαθμού) και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.  Επίσης όσοι  με δικαστική απόφαση έχουν λάβει θέση υπαλλήλου μόνιμου ή αορίστου χρόνου.
    Το οικογενειακό εισόδημα των ενδιαφερόμενων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 27.000 € για όσους έχουν 2 παιδιά, 30.000,00€ για όσους που έχουν 3 παιδιά, 33.000,00 € για όσους έχουν 4 παιδιά και 36.000,00€ για όσους έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000,00€.

    Η αίτηση συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα ξεκινήσει να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) , της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (www.epanad.gov.gr) των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και της Κ.Ε.Δ.Ε. (www.kedke.gr) από τις 4-8-2015.

    Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται στο χρονικό διάστημα από τις 5-8-2015 έως τις 18-8-2015 και  ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Ή ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  (COURIER).

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 18-8-2015 και ώρα  14.00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς)

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.

Η «Αίτηση συμμετοχής-Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλεται ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α.   Α.Ε., στη Διεύθυνση   Τσιμισκή 27, Τ.Κ. 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23810 24074.

Αρμόδια υπάλληλος : Τσορμπατζόγλου Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !