14 Νοεμβρίου 2011

Πρόσληψη γεωλόγου από το ΤΟΕΒ Εδεσσαίου
Ο ΤΟΕΒ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) Γεωλόγο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του Οργανισμού μας σύμφωνα με την υπ' αρ. 9/2011 απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1,2,και 3 του εγκεκριμένου Κ.Ε.Υ. του Οργανισμού.Το προσωπικό θα προσληφθεί για την έκδοση αδειών χρήσης νερού σε όλες τις αρδευτικές γεωτρήσεις καθώς και των επιφανειακών υδάτων .


Ειδικότητα : Π.Ε. Γεωλόγων.

Αριθμός : 1.

Ειδικά τυπικά προσόντα : Πτυχίο Γεωλόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος και μελέτης περιβαλλοντικών όρων.

Χρονική διάρκεια απασχόλησης : οκτώ μήνες (8).

Πλήρης ανακοίνωση είναι αναρτημένη στο χώρο ανακοινώσεων του ΤΟΕΒ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Οργανισμού μας , που εδρεύουν στην Έδεσσα Αρχ.Νικοδήμου 8 εντός δέκα (10) ημερών , που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες στις εργάσιμες ημέρες και ώρες γραφείου

logospellas.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !