19 Αυγούστου 2023

Σέρβια Κοζάνης: "Που πήγαν τα χρήματα από τις επιχορηγήσεις για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές";
Ο δήμος Σερβίων, όπως και όλοι οι δήμοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκτός των άλλων τακτικών και έκτακτων χρηματοδοτήσεων, χρηματοδοτείται με έκτακτη επιχορήγηση περίπου 305.600 € τον χρόνο στα πλαίσια του


προγράμματος ενίσχυσης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές χαρακτηρίζονται οι περιοχές με υψόμετρο πάνω από 600 μέτρα, είναι χαρακτηρισμένες με ειδικό νόμο και για τον δήμο Σερβίων αφορά τα ορεινά χωριά από Πολύρραχο και πάνω, Τριγωνικό, Μεταξά, Λιβαδερό, Καμβούνια και τα ορεινά της Καστανιάς, Πλατανορεύματος.

Το σύνολο των χρηματοδοτήσεων για τον δήμο Σερβίων στην τετραετία 2020-2023 είναι περίπου 1.220.000 €, χρήματα που βασικά έπρεπε να κατευθυνθούν προς τον ορεινό όγκο, για την ενίσχυση των υποδομών, για ορεινή και δασική οδοποιία, ενίσχυση υποδομών αγροτών και κτηνοτρόφων κλπ.

Θα περίμενε κανείς ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων αυτών θα οδηγούνταν προς τα χωριά που είναι χαρακτηρισμένα ορεινά και μειονεκτικά.

Είναι όμως έτσι;

Ας δούμε τι έχει συμβεί στην πράξη.

Έτη 2020, 2021, 2022, 2023, σύνολο εσόδων 305.600*4=1.222.400

Κατανομή δαπανών.

Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

Για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές διατέθηκε συνολικά μικρό ποσό σε σχέση με τα διαθέσιμα κονδύλια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

-Αποχιονισμοί Λιβαδερού και Καμβουνίων 12.600 €

-Διαχειριστικές μελέτες δασών Ελάτης, Λιβαδερού, Μεταξά, Καστανιάς 53.348 €

-Οικονομοτεχνική μελέτη αρδευτικού Καμβουνίων 20.000 €

-Κοινότητα Μεταξά (για διάφορες δράσεις) 65.400 €

- Κοινότητα Λιβαδερού (για διάφορες δράσεις 65.600 €

- Κοινότητα Τρανοβάλτου (για διάφορες δράσεις) 23.770 €

-Γήπεδο Λιβαδερού 8.900 €

- Τοιχία στο Πολύρραχο 19.400 €

Σύνολο δαπανών για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές 269.018 €

Υπόλοιπος δήμος Σερβίων

Το υπόλοιπο της χρηματοδότησης του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης στον υπόλοιπο δήμο, ακόμα και δαπάνες που καλύπτονται από άλλες χρηματοδοτήσεις ή είναι ανταποδοτικές δαπάνες.

Παρακάτω αναφέρουμε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα.

-Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης 200.000 €. Η Κοινωφελής επιχορηγείται αποκλειστικά από τα ίδια έσοδα του δήμου.

- Εργολάβος ανακυκλώσιμων υλικών 30.500 €. Ο εργολάβος πληρώνεται από ανταποδοτικά τέλη που εισπράττονται από τους πολίτες μέσω των λογαριασμών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας.

-Λειτουργία Βιολογικών 32.000 €. Ανταποδοτική δαπάνη που εισπράττεται από τους πολίτες μέσω των λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης.

-Εργολάβος αποκομιδής απορριμμάτων 16.040 €. Ο εργολάβος πληρώνεται από ανταποδοτικά τέλη που εισπράττονται από τους πολίτες μέσω των λογαριασμών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας.

- Μελέτη βιομάζας 40.000 €

- Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών για τους παιδικούς σταθμούς 135.000 €

-Μελέτες αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης Αυλών και Κρανιδίων 23.000 €

- Εμποροπανήγυρη Σερβίων 47.600 €

-Αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου δημάρχου 34.000 €

- Ασφαλτοστρώσεις στα Σέρβια 25.000 €

- Πεζοδρόμια και κράσπεδα στα Σέρβια 16.200 €

-Μελέτη κατασκευής δικτύου αποχέτευσης Ιμέρων 34.000 €

-Νομική υποστήριξη δημάρχου 11.656 €

- Κουφώματα σε κτίρια της κοινότητας Γουλών 10.000 €

-Περίφραξη πλατείας Βαθυλάκκου 11.000 €

- Κοινότητα Λευκάρων (διάφορες δράσεις) 48.300 €

- Ενοίκια κτιρίων και οικοπέδων 20.000 €Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι από το διαθέσιμο ποσό των 1.222.400 €, πολύ μικρό ποσό (269.018 € ή ποσοστό 22% περίπου ) διατέθηκε για τους σκοπούς του προγράμματος και την ενίσχυση των περιοχών αυτών.Ο δήμαρχος κατά παράβαση του πνεύματος του προγράμματος (όχι του νόμου) για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ασκεί προσωπική πολιτική, χωρίς ίχνος σεβασμού, δικαιοσύνης, αναλογικότητας στην κατανομή των κονδυλίων, σε βάρος των πολιτών των περιοχών αυτών. Παίρνει χρήματα από τα ορεινά και τα τοποθετεί στον υπόλοιπο δήμο, ενώ οι ανάγκες είναι αντίστροφες.Οι κάτοικοι των χωριών του ορεινού όγκου πρέπει να γνωρίζουν. Και στις εκλογές που έρχονται να αποφασίσουν με κριτήριο το συμφέρον του τόπου τους.

https://vetonews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !