17 Φεβρουαρίου 2023

Απόκτηση Δωρεάν Ψηφιακής Υπογραφής από το Επιμελητήριο Πιερίας
Το Επιμελητήριο Πιερίας προσφέρει δωρεάν στις επιχειρήσεις - μέλη του, άυλες (απομακρυσμένες) ψηφιακές υπογραφές.

Ψηφιακή υπογραφή είναι το «ψηφιακό μας αποτύπωμα» στο σύγχρονο κόσμο και είναι πιο ισχυρή από τη χειρόγραφη υπογραφή.

Η ψηφιακή υπογραφή επιτρέπει στον παραλήπτη ενός εγγράφου να επαληθεύσει την ταυτότητα του υπογράφοντος (αυθεντικοποίηση) και να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενό του δεν έχει παραποιηθεί (ακεραιότητα). Οποιαδήποτε αλλαγή στο ηλεκτρονικό έγγραφο μετά την υπογραφή, την ακυρώνει, προστατεύοντάς το από αλλοίωση ή και πλαστογραφία.

Ψηφιακή υπογραφή δικαιούται η επιχείρηση που:

Είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. και


Η κεφαλαιουχική, δηλαδή η νομική της μορφή να είναι Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Εταιρία Περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

Η διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής είναι πολύ εύκολη και γρήγορη, με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης της επιχείρησης στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Αναλυτικά:

Είσοδος της επιχείρησης με τους κωδικούς ΓΕΜΗ στην ηλεκτρονική Υπηρεσία: https://services.businessportal.gr/


Επιλογή «Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής»


Επιλογή φυσικού προσώπου και Υποβολή Αίτησης


Ταυτοποίηση φυσικού προσώπου (είτε αυτοπροσώπως στο Επιμελητήριο Πιερίας κατόπιν επιβεβαιωμένου ραντεβού από την πλατφόρμα, είτε με ταχυδρομική αποστολή επικυρωμένων εγγράφων από ΚΕΠ ή Δημόσια Αρχή (φωτοαντίγραφο ΑΔΤ και αίτηση)


Ηλεκτρονική ολοκλήρωση διαδικασίας έκδοσης και ενεργοποίηση ψηφιακής υπογραφής

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Επιμελητήριο Πιερίας, όπου το εκπαιδευμένο προσωπικό θα συνδράμει την ενδιαφερόμενη επιχείρηση-μέλος, του Επιμελητηρίου Πιερίας, στην απόκτηση της άυλης ψηφιακής υπογραφής.


Το Επιμελητήριο Πιερίας είναι από τα πρώτα Επιμελητήρια που πραγματοποίησε με επιτυχία έκδοση ψηφιακής υπογραφής μέσα από το καινούριο σύστημα και καταβάλει προσπάθειες, ευελπιστώντας, ότι σύντομα θα μπουν στη διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής και άλλες νομικές μορφές επιχειρήσεων όπως και οι ατομικές επιχειρήσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !