18 Μαΐου 2022

Αναγνωρίζοντας τους επικονιαστές του Ολύμπου
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από την ομάδα του έργου LIFE 4 POLLINATORS σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου η ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 με θέμα «Έντομα επικονιαστές: σημασία στην πρωτογενή παραγωγή και στις προστατευόμενες περιοχές, απειλές και προβλέψεις» και το επιμορφωτικό σεμινάριο το Σάββατο 14 Μαΐου 2022 με θέμα «Αναγνωρίζοντας τους επικονιαστές του Ολύμπου» στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, στο Λιτόχωρο.

Την πρώτη ημέρα η ημερίδα απευθυνόταν σε αγρότες, μελισσοκόμους, γεωπόνους, αλλά και σε εργαζόμενους σε Μ.Δ.Π.Π., οι οποίοι ενημερώθηκαν σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τους επικονιαστές στα αγρο-οικοσυστήματα και τις στρατηγικές διαχείρισης οικοτόπων, αλλά και για τη σημασία των φυσικών πάρκων για την επικονίαση και τις απειλές με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι άγριοι επικονιαστές εντός των προστατευόμενων περιοχών. Επίσης παρουσιάσθηκαν εν συντομία αποτελέσματα έρευνας που έχει εκπονηθεί στον Όλυμπο από το 2013 και αφορούσαν στη βιοποικιλότητα των επικονιαστών, την σημασία τους στην επικονίαση της πολυποίκιλης χλωρίδας του, καθώς και τις προβλέψεις για το μέλλον της ποικιλότητας αυτής.

Την δεύτερη μέρα το σεμινάριο απευθυνόταν στους εργαζόμενους της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τους άγριους επικονιαστές του ορεινού οικοσυστήματος του Ολύμπου, για την πλατφόρμα καταχώρησης δεδομένων και φωτογραφιών «Συμμετέχετε» του έργου LIFE 4 POLLINATORS, ενώ συμμετείχαν σε εργαστήριο παρατήρησης, καταγραφής και αναγνώρισης επικονιαστών.


Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου: 23520-83000 (κα Νασοπούλου Θέμις – κα Παπαμιχαήλ Μαίρη), στο Εργαστήριο Βιογεωγραφίας και Οικολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας: 22510 36423, achroni@geo.aegean.gr και life4pollinators@aegean.gr (κα Χρόνη) και 22510 36406, tpet@aegean.gr (κα Πετανίδου), καθώς και στην ιστοσελίδα του έργου LIFE 4 POLLINATORS (LIFE18 GIE/IT/000755) - Εφαρμογή της Επιστήμης των Πολιτών στην προστασία άγριων μελισσών και άλλων επικονιαστών στην Μεσόγειο https://www.life4pollinators.eu/.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !