21 Ιανουαρίου 2022

Εμπόριο - Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Smart Sun στην Κατερίνη
Η SmartSun είναι μια εταιρεία σχεδιασμού και κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών, η οποία δραστηριοποιείται κατά βάση στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα την Κεντρική Μακεδονία. Η SmartSun ιδρύθηκε το 2010 έχοντας ως βασικό της κίνητρο να δημιουργήσει και να προσφέρει καλύτερες ενεργειακές λύσεις στους πελάτες και την κοινωνία γενικότερα. Από τότε μέχρι και σήμερα ασχολούμαστε εντατικά με έργα κάθε κλίμακας, τα οποία είναι συνυφασμένα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και ανοίγουν νέοι δρόμοι για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, εμείς συνεχίζουμε δυναμικά να αποτελούμε μέρος μιας μεγάλης προσπάθειας που στοχεύει στην καινοτομία, την ενεργειακή αναβάθμιση και την οικονομική ανάπτυξη.

Η SmartSun τροφοδοτεί ένα βιώσιμο –ενεργειακά- μέλλον, υλοποιώντας ένα έργο τη φορά. Η ομάδα μας απαρτίζεται από έμπειρους Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, οι οποίοι διαθέτουν άρτια τεχνική κατάρτιση, θεωρητική και πρακτική, ικανή να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε πρόκληση. Από τη στιγμή της δημιουργίας της μέχρι και σήμερα, η εταιρεία ανέπτυξε και λειτουργεί φωτοβολταϊκά έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 50MW σε όλη τη χώρα.


Τέλος, η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015 σε συμφωνία με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της καθώς και άλλων διατάξεων που ενυπογράφως έχουν γίνει αποδεκτές από την Ανώτατη Διοίκηση. Βασική αρχή αποτελεί η επαγγελματική δεοντολογία στις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες της, η διαρκής ποιοτική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και των διαδικασιών, καθώς επίσης και η διαρκής βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας. Η Εταιρεία δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Πολιτική αυτή είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και ότι εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους.
Διεύθυνση

4o χλμ. Επαρχ. Οδού Κατερίνης - Παραλίας
(Αστικά ΚΤΕΛ Κατερίνης Α.Ε.)
Τ.Κ. 60 100, Κατερίνη


Εmail

info@smartsun.gr
smartsun@hotmail.gr


Call US

+30 23510 77080
+30 23510 78887


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !