27 Αυγούστου 2021

Ο Συνεταιρισμός Ηλεκτρολόγων Ν. Πιερίας (Σ.Ε.Η.Π. Π.Ε.) ζητάει πωλητή ηλεκτρολογικού υλικού




Ο Συνεταιρισμός Ηλεκτρολόγων Ν. Πιερίας (Σ.Ε.Η.Π. Π.Ε.) ζητάει πωλητή ηλεκτρολογικού υλικού με πλήρες ωράριο

Απαραίτητα Προσόντα:



Πτυχίο Τ.Ε.Ι. / I.E.K. Ηλεκτρολογίας
Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον
Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ευχέρεια επίλυσης προβλημάτων
Οργανωτική και αναλυτική ικανότητα
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Θα εκτιμηθούν επιπλέον :
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Αγγλικά επίπεδο Lower
Αποστολή βιογραφικών στο info@sehp.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !