1 Νοεμβρίου 2017

Επιβολή προστίμου 32.000 ευρώ σε πρατήριο στο Στρατώνι Χαλκιδικής

Επιβάλουμε με την αριθμ. πρωτ. ΕΞ/414476/3660/24-10-2017 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσής μας, στην κ. Μ.Α. ιδιοκτήτρια πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Στρατώνι του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, με ΑΦΜ *****38 της ΔΟΥ Πολυγύρου, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και τις παραγράφους 11 και 2 των άρθρων 84 και 86 αντίστοιχα της ΥΑ 91354/2017 πρόστιμο τριάντα δύο χιλιάδων

ευρώ συνολικά [(αρ. 84, §11) 5000,00€ * 6 + (αρ.86, §2) 2000,00€ * 1= 32000,00€], διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2017 από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας, σε εκτέλεση της με αριθ. πρωτ. 426079/3560/11-10-2017 εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας μας, στο πρατήριο υγρών καυσίμων της που βρίσκεται στο Στρατώνι του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής διαπιστώθηκε ότι:

Τα λοιπά κρίσιμα μετρολογικά σημεία που δεν σχετίζονται άμεσα με τη ρύθμιση της παρεχόμενης ποσότητας των έξι (6) διανομέων υγρών καυσίμων που βρέθηκαν να λειτουργούν στο πρατήριο και να παραδίδουν καύσιμα στους καταναλωτές δενήταν σφραγισμένα (ασφράγιστα) όπως προβλέπεται και κατά παράβαση του άρθρου 84 παράγραφος 1 της αριθμ. ΥΑ 91354/24-08-2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ τ.Β΄ 2983/30-08-2017).
Για τον ένα (1) τύπο αντλιών που λειτουργούσαν στο πρατήριο κατά την ώρα του ελέγχου, Gilbarco τύπος JT1200GB, δεν βρέθηκαν και δεν επεδείχθησαν στο κλιμάκιο ελέγχου τα Δελτία Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης της παραγράφου 6 του άρθρου 84 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. όπως προβλέπεται και κατά παράβαση του άρθρου 86 παράγραφος 1Γ της αριθμ. ΥΑ 91354/24-08-2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ τ.Β΄ 2983/30-08-2017).
pkm.gov.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !