9 Σεπτεμβρίου 2016

Ευέλικτη προθεσμία για την καταγραφή ζημιών στο ζωικό κεφάλαιο ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Μια πιο ευέλικτη προθεσμία σε ότι αφορά την αναγγελία από πλευράς κτηνοτρόφων για ζημιές που κατά καιρούς υφίστανται το ζωικό τους κεφάλαιο, ζητούν με ερώτηση τους στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των οποίων και η βουλεύτρια Πιερίας Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα.

Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές, η προθεσμία που έχει ένας κτηνοτρόφος είναι την ίδια μέρα ή την επόμενη, της ζημιάς που έχει υποστεί. Ωστόσο αυτό πρακτικά είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις μη σταβλισμένων ζώων, τα οποία είναι ελεύθερα στην ύπαιθρο, με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να μην αντιλαμβάνονται έγκαιρα την ζημιά, και έτσι να μην προλαβαίνουν τις προθεσμίες, αφού μετά την παρέλευση της, ο ΕΛΓΑ δεν έχει καμία υποχρέωση να προχωρήσει στην αποζημίωση τους.

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΛΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σύμφωνα με το Νόμο 1790/88 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Νόμους 2040/92 και 2945/01, o Κανονισμός ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου περιλαμβάνει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς με τους οποίους πραγματοποιείται η ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου, οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και γενικότερα το πλαίσιο κάτω από το οποίο ο ΕΛΓΑ προχωρά σε αποζημίωση των κτηνοτρόφων, όταν διαπιστώνεται ζημιά.

Στο άρθρο 13 και την παράγραφο ένα (1) του Κανονισμού προβλέπονται οι προθεσμίες αναγγελίας της ζημιάς από πλευράς του παραγωγού στον ΕΛΓΑ. Συγκεκριμένα δίνεται προθεσμία για αναγγελία την ίδια ημέρα που προκύπτει η ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο ή την αμέσως επόμενη. Κατόπιν της παρέλευσης της προθεσμίας αυτής παύει η υποχρέωση του ΕΛΓΑ για αποζημίωση.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Στην περίπτωση όμως μη σταβλισμένων ζώων, τα οποία αφήνονται ελεύθερα στην ύπαιθρο (γεγονός πολύ συνηθισμένο σε ιδιαίτερα ορεινές περιοχές), υπάρχει πιθανότητα να μην μπορεί ο παραγωγός να δηλώσει με ακρίβεια τη ζημιά, λόγω του ότι δε μπορεί να εντοπίσει τα ζώα στο στενό περιθώριο που δίνει ο Κανονισμός. Χαρακτηριστικά αναφέρεται από παραγωγούς που χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο εκτροφής, πως χρειάζονται 4 με 5 ημέρες για να συγκεντρώσουν τα ζώα για τον εμβολιασμό.

Αυτό δημιουργεί προβλήματα στους παραγωγούς, εφόσον δε μπορούν να συγκεντρώσουν το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου έγκαιρα, ώστε να διαπιστώσουν την έλλειψη μέρους του και να εντοπίσουν πιθανούς λόγους αποζημίωσης, όπως ορίζονται στο αρ. 2 του Κανονισμού Αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ.κ. Υπουργός:

Προτίθεται να προβεί σε ρυθμίσεις που να επιτρέπουν μια μεγαλύτερη, λελογισμένη ευελιξία, με βάση την εμπειρία όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, ως προς της αναγγελία της ζημιάς του κτηνοτρόφου προς τον ΕΛΓΑ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !