22 Οκτωβρίου 2014

Μέχρι 30 Οκτωβρίου 2014 η υποβολή των αιτήσεων για τα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης Δ.Πολυγύρου

Λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πολυγύρου την Πέμπτη 30/10/2014. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση μπορούν να απευθυνθούν Τρίτη και Πέμπτη και ώρες 10.00-13.00 στο τηλ. 2371021420 και στο ισόγειο του Δημαρχείου Πολυγύρου, κα Σαμαρά Φωτεινή. Ε-mail: kdvm90@gmail.com

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πολυγύρου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:
1. Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη
2. Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων
3. Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση
4. Γεωργία και Φυσικοί Πόροι
5. Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων
6. Αστικοί λαχανόκηποι
7. Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής
8. Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων
9. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
10. Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)
11. Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
12. Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)
13. Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
14. Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)
15. Δημιουργία Ιστοσελίδας
16. Ηλεκτρονική εφημερίδα
17. Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία
18. Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα
19. Βελτιώνω την ορθογραφία μου
20. Σύνταξη εγγράφων – φορμών
21. Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)
22. Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)
23. Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
24. Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
25. Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
26. Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
27. Βασικά Αγγλικά Α1
28. Βασικά Αγγλικά Α2
29. Βασικά Γαλλικά Α1
30. Βασικά Γαλλικά Α2
31. Βασικά Γερμανικά Α1
32. Βασικά Γερμανικά Α2
33. Βασικά Ιταλικά Α1
34. Βασικά Ιταλικά Α2
35. Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
36. Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο
37. Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία
38. Διαχείριση χρόνου
39. Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
40. Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας
41. Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή
42. Ιστορία της Τέχνης
43. Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
44. Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:
1. Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία
2. Εθελοντισμός: Πυρκαγιές-Πλημμύρες
3. Εθελοντισμός: Σεισμοί
4. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Γενικό πλαίσιο
5. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Θρησκευτικός, Πολιτιστικός τουρισμός
6. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός, οινολογικός, γαστρονομικός τουρισμός
7. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός
8. Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών
9. Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες
10. Χρήση ελεύθερου λογισμικού
11. Ασθένειες και τρόποι αντιμετώπισης στη γεωργία
12. Αρχιτεκτονική κήπων

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας. Για ορισμένες ειδικότητες ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος επιπλέον χρόνος υλοποίησης μέχρι τον καθορισμό εκπαιδευτή με βάση την τελευταία προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Υπεύθυνη του Δήμου Πολυγύρου για τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης κα. Τριανταφύλλου Βασιλική. Τηλ.: 2371350701.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !