15 Οκτωβρίου 2022

16η Οκτωβρίου 1912: Τα ελληνικά στρατεύματα μπαίνουν στην πανηγυρίζουσα Κατερίνη
Σήμερα γιορτάζουμε τα εκατό δέκα χρόνια (1912-2022) της απελευθέρωσης της Κατερίνης και της Πιερίας μας, από τους Οθωμανούς. Παρουσιάζουμε τη «διαταγή επιχειρήσεων» του Συνταγματάρχη της VII Μεραρχίας “Κλεομένη Κλεομένη”, λίγο πριν της απελευθέρωση της Κατερίνης. Στις 07:30΄ το πρωί της 16ης Οκτωβρίου 1912, ημέρα Τρίτη, τα ελληνικά στρατεύματα μπαίνουν στην πανηγυρίζουσα Κατερίνη.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ VII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

1) Τακτική κατάστασις η αυτή.

2) Η Μεραρχία βαίνει πρός Αικατερίνην καί Κίτρος (Πύδναν) πρός εκδίωξιν εκείθεν του εχθρού.

Η Μεραρχία διαιρεσθήσεται εις δύο φάλλαγας.

Η μία φάλαγξ, αποτελούμενη εκ του 8ου Ευζονικού Τάγματος του υπό τόν λοχαγόν Κ. Μαζαράκην σώματος καί 4 πολυβόλων, θά βαδίση πρός Κίτρος (Πύδναν) διά του Χάνι Μηλιάς παραλλήλως αμαξιτής οδού πρός βορράν καί εκείθεν πρός Κίτρος διά Κεραμίδι.

Η ετέρα φάλαγξ, αποτελούμενη εκ του λοιπού της Μεραρχίας, θά προελάση διά της αμαξιτής οδού εναντίον της Κατερίνης καί θά βαδίση κατά την εξής τάξιν:

Εμπροσθοφυλακή, 20ον Σύνταγμα, Λόχος Μηχανικού, Α΄ τμήμα Χειρουργείου.

Κύριον σώμα, 1ον Τάγμα 21ου Συντάγματος Πεζικού, Μοίρα Πυροβολικού, έτερον Τάγμα 21ου Συν/τος Πεζικού, οι λοιποί υγειονομικοί σχηματισμοί.

Απόστασις 400μ.

Οπισθοφυλακή. Είς λόχος του τελευταίου Τάγματος του 19ου Συντάγματος.

Ώρα εκκινήσεως εμπροσθοφυλακής 8 πρωϊας.


Τό εν προφυλακαίς Τάγμα θέλει συνταχθή άμα η εμπροσθοφυλακή διέλθη πρό της γραμμής των σκοπών καί θά λάβη τήν οικείαν εν τη φάλαγγι θέσιν του οπίσω άλλου Τάγματος του Συντάγματός του.


Τά μεταγωγικά σώματος, κατά τήν τάξιν των σωμάτων, θέλουσι μείνει κατά μήκος της οδού, της κεφαλής αυτών ούσης εις Καρακόλι.


Αι συζυγαρχίαι πυρομαχικών εις Άγιον Δημήτριον καί η εφοδιοπομπή εις Φουσκινατζίκ (Αγία Τριάς).

Καρακόλι (ύψ. 468 Β. Μονής Πέτρας) 15-Χ-12 ώρα 5 καί 30 πρωϊας.

VIIη Μεραρχία Κλεομένης Συντ/χηςΤΖΙΟΛΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Φιλόλογος - αρχαιολόγος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !