19 Ιουλίου 2021

Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Οδών Δήμου Δίου - Ολύμπου
Την Προγραμματική Σύμβαση του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Οδών Δήμου Δίου - Ολύμπου», υπέγραψαν η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου και ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου Ευάγγελος Γερολιόλιος.

Το έργο έχει ενταχθεί στην 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ., έτους 2021, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 35/2021 Απόφαση της 8ης/4-06-2021 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1) και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης σε τμήματα αγροτικών οδών του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

Οι εν λόγω εργασίες ασφαλτόστρωσης κρίνονται απαραίτητες λόγω της επικινδυνότητας των συγκεκριμένων τμημάτων της οδού και για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών που αφορούν στην ασφαλή κίνηση των τροχοφόρων στα εν λόγω τμήματα του οδικού δικτύου.


.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !