24 Οκτωβρίου 2017

Στο Δημαρχείο Κατερίνης η εναρκτήρια διακρατική συνάντηση για την υλοποίηση του έργου BIOWASTEΣτο Δημαρχείο Κατερίνης πραγματοποιήθηκε σήμερα η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων, που αφορά την υλοποίηση του έργου BIOWASTE (Biowastes Management in Touristic Areas" / "Αξιοποίηση Συστημάτων Πληρώνω ό,τι Πετώ και Αυτόνομοι Κομποστοποιητές στη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Τουριστικών Περιοχών" με ακρωνύμιο BIOWASTE), στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg IV Balkan Mediterranean 2014 – 2020 και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Άξονα 2, Specific Objective 2.2. Sustainable Territories.
«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός, ότι, ο Δήμος Κατερίνης για πρώτη φορά και μάλιστα ως Επικεφαλής Εταίρος συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας. Η συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στο συγκεκριμένο έργο του δίνει προστιθέμενη αξία, καθώς με το BIOWASTE ευθυγραμμιζόμαστε με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διαχείριση αποβλήτων» τονίζει σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης.
Όπως σημειώνει από την πλευρά του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Παπαζιώγας: «Αντιμετωπίζουμε με την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, την ανάγκη για συστήματα διαχωρισμού και διαλογής από την πηγή, καθώς και χωριστής διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων, ώστε οι Δήμοι:


να γίνουν αποδοτικότεροι μέσα από τον περιορισμό των καυσίμων που καταναλώνουν για τη συλλογή και τη μεταφορά των αποβλήτων,


να μειώσουν το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα που σχετίζεται με τη συλλογή και τη μεταφορά των αποβλήτων και


να αξιοποιήσουν τις τελευταίες τεχνολογίες (PAYT και ACU) ως βασικά εργαλεία για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων».
Αξίζει να σημειωθεί, ότι, ο Δήμος Κατερίνης υπέβαλε την σχετική με το θέμα πρόταση, η οποία επιλέχθηκε και εγκρίθηκε από την αρμόδια διαχειριστική αρχή και το BIOWASTE και είναι μεταξύ των 37 προτάσεων που εγκρίθηκαν, σε σύνολο 384 που υποβλήθηκαν και στους 2 Άξονες της Πρόσκλησης.
Ο Δήμος Κατερίνης είναι ο Επικεφαλής Εταίρος του παρακάτω εταιρικού σχήματος:
Δήμος Κατερίνης

Δήμος Probistip, της FYROM

Δήμο Γερμασόγειας, της Κύπρου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Πανεπιστήμιο Goce Delcev, της FYROM.
Μεταξύ άλλων, στη διάρκεια της σημερινής συνάντησης παρουσιάστηκε το πρόγραμμα και οι επιμέρους δράσεις του, καθορίστηκαν οι ρόλοι του κάθε εταίρου, αναλύθηκε το πλάνο επικοινωνίας, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και παράδοσης του έργου κ.ο.κ..
Στην συνάντηση συμμετείχαν από τον Δήμο Probistip, της FYROM η Irena Boskovska, από τον Δήμο της Γερμασόγειας, της Κύπρου οι: Tίμος Μίσσερης, Μιχάλης Ζάνος (Managing Director)

Γιώργος Αθάνατος, από το Πανεπιστήμιο Goce Delcev, της FYROM, οι: Vasko Zlatkovski, (Project manager), Gjorgji Dimov (Technical staff), Pavlina Spasova (Financial manager), Dijana Naseva (Administrative staff- visibility). Από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης οι: Prof. Θρασύβουλος Μανιός , Αγγελική Μαραγκάκη. Επιπλέον, παρέστησαν οι Χρήστος Τσομπανίδης και Γιώργος Λίτας. Τέλος, η ομάδα έργου του Δήμου Κατερίνης αποτελούμενη από την Project Manager Κατερίνα Πόδα, τον Financial Manager Εμμανουήλ Κοσμαδάκη, τον Project Manager Assistant Μανώλη Χρυσοστάλη, τον Environmental Manager Γιάννη Βαρβαρέζο και τον Τ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Βενιαμίν Αναστασιάδη.

Όπως επισημάνθηκε, το κύριο αποτέλεσμα του έργου BIOWASTE είναι η εφαρμογή συστημάτων «Πληρώνω ό,τι Πετώ» και η λειτουργία μονάδων διαχείρισης στερεών βιοαποβλήτων νέας τεχνολογίας, πιλοτικά, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε τουριστικές περιοχές, καθώς και σε μικρές και αποκεντρωμένες κοινότητες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.338.255,00 €. Συγκεκριμένα, για το Δήμο Κατερίνης ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στις 407.044,00 € και χρηματοδοτείται το 100% (85% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 15% από Εθνικούς Πόρους).
Συνοπτική περιγραφή του έργου:

Σύμφωνα με την οδηγία 98/2008 (γνωστή και ως Waste Directive) όλες οι χώρες μέλη θα πρέπει μέχρι το 2020, να διαθέτουν ένα χωριστό σύστημα συλλογής (αποκομιδής) των βιοαποβλήτων τους, σε κατά ελάχιστο ποσοστό 10% των παραγόμενων βιοαποβλήτων. Στην Ελλάδα, το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), έχει αυξήσει το ποσοστό στο 40%. Το BIOWASTE είναι ένα σύστημα διαχείρισης των βιοαποβλήτων μεγάλων παραγωγών, όπως είναι τα ξενοδοχεία και τα κέντρα μαζικής εστίασης (εστιατόρια), αλλά και μικρών και αποκεντρωμένων οικισμών, σε τουριστικούς Δήμους. Στηρίζεται σε δύο πυλώνες, με τον πρώτο να αφορά την παροχή οικονομικών κινήτρων στον παραγωγό βιοαποβλήτων να πετύχει μεγάλη καθαρότητα σε όλα τα κλάσματα αυτών, και ιδιαίτερα των βιοαποβλήτων, ώστε να πληρώσει μόνο το πραγματικό κόστος διαχείρισης. Ο δεύτερος πυλώνας του έργου αφορά στην επεξεργασία του βιοαπόβλητου που παράγεται στους χώρους αυτούς και συλλέγεται χωριστά.
Θα αναπτυχθούν σε κάθε εμπλεκόμενο Δήμο, δυο αυτόνομοι μηχανικοί κομποστοποιητές ή autonomous composting units (ACU). Στόχος είναι να εγκατασταθεί μια τέτοια μονάδα στους χώρους ενός ξενοδοχείου ή μιας ομάδας ξενοδοχείων, ώστε να παραλαμβάνει απευθείας τα παραγόμενα βιοαπόβλητα, χωρίς την ανάγκη συλλογής τους. Μια δεύτερη μονάδα θα εγκατασταθεί στις παρυφές ενός απομονωμένου οικισμού με στόχο να δέχεται το σύνολο των βιοαποβλήτων των κατοίκων. Με αυτό τον τρόπο το κόστος διαχείρισης θα μειωθεί σημαντικά, ενώ θα αποκτήσει νόημα - πρωτίστως περιβαλλοντικά- η διαδικασία διαλογής στην πηγή για τα βιοαπόβλητα. Οι αυτόνομοι μηχανικοί κομποστοποιητές αποτελούν την αιχμή του δόρατος σε ότι αφορά την τεχνολογία της κομποστοποίησης, καθώς πρόκειται για μικρές κλειστές ολοκληρωμένες μονάδες κομποστοποίησης, με έλεγχο εκλυόμενων οσμών και διασταλαζώντων υγρών.
Μέσα από την υλοποίηση του έργου θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί ένα λεπτομερές σύστημα Πληρώνω Ό,τι Πετώ / Pay as you throw (PAYT) για καθέναν από τους εμπλεκόμενους δήμους, με βάση την ανάλυση πληροφοριών και των τοπικών δεδομένων, θα προμηθευτεί ο εξοπλισμός που απαιτείται για την υλοποίηση του συστήματος PAYT και συγκεκριμένα μονάδες ζύγισης για τα φορτηγά συλλογής αποβλήτων (ένα για κάθε δήμο), κάδοι με συστήματα αναγνώρισης, λιπάσματα για λιπασματοποίηση κλπ.
Κατά τη διάρκεια του έργου θα αναπτυχθεί ένας ελάχιστος αριθμός 6 αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών (ACU), δύο σε κάθε Δήμο. Εκτιμάται ότι οι δύο μονάδες ACU κάθε δήμου θα μπορούν να επεξεργάζονται μέχρι και 120tn οργανικών απορριμμάτων ετησίως και συνολικά, κατά τη διάρκεια του έργου, όλες οι ACUs θα είναι σε θέση να διαχειριστούν έως και 500 tn τρόφιμα και πράσινα απόβλητα. Η παραγωγή αυτή συμβάλλει στον γενικό στόχο του διαχωρισμού των πηγών αποβλήτων. Αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει τη διάσπαση και την επιτόπια επεξεργασία οργανικών αποβλήτων.
Επιπλέον, θα διεξαχθεί πλήρης και λεπτομερής περιβαλλοντική αξιολόγηση, καθώς και τεχνικοοικονομική αξιολόγηση (συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους-ωφέλειας) με στόχο τον προσδιορισμό του πραγματικού περιβαλλοντικού οφέλους του προτεινόμενου συστήματος, καθώς και των πραγματικών οικονομικών στοιχείων από την πραγματοποίηση ενός τέτοιου συστήματος σε πλήρη κλίμακα. Τέλος, θα αναπτυχθεί διαδικασία επέκτασης του BIOWASTE σε ολόκληρο το δήμο.
Το έργο BIOWASTE έχει διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες.Ο Δήμος Κατερίνης ως Επικεφαλής Εταίρος, είναι υπεύθυνος για το συντονισμό του Εταιρικού Σχήματος, την οικονομική παρακολούθηση και τη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων του έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !