22 Δεκεμβρίου 2015

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Γιά ἀκόμη μία χρονιά ἑορτάζουμε Χριστούγεννα.
  • Ὁ Θεός στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο. Αὐτό εἶναι τό σωτηριῶδες μήνυμα τῶν Χριστουγέννων.
  • Ὁ ἄφθαρτος καί αἰώνιος Θεός, χωρίς νά χάσει τίποτε ἀπό αὐτό πού ἦταν, «ντύθηκε» τήν ἀνθρώπινη φύση, ἐκτός ἀπό τήν ἁμαρτία.
  • Ὁ  ἄχρονος εἰσῆλθε μέσα στόν χρόνο.
  • Ὁ Θεός, στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεός κατά χάρη!
Τά μεγαλύτερα θαύματα, πού ἔκανε ὁ Κύριός μας εἶναι ὅτι γεννήθηκε ὡς ἄνθρωπος στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ καί ἀναστήθηκε ὡς Θεάνθρωπος. Αὐτά τά δύο θαύματα τά προσκυνοῦν ὄχι μόνο οἱ ἄνθρωποι ἀλλά καί οἱ ἄγγελοι! Ἔντρομοι οἱ ποιμένες προσκυνοῦν τό Θεῖο Βρέφος καί ταυτόχρονα κηρύττουν τό θαῦμα, «ὅτι ἐτέχθη ἡμῖν Σωτήρ». Ὁ Θεός Πατέρας σπλαχνίσθηκε τό γένος τῶν ἀνθρώπων καί ἀπέστειλε Λυτρωτή τοῦ λαοῦ Του. Σέ αὐτή τή χαρά συμμετεῖχε μέ ἀγαλλίαση καί ἡ κτίση.
Ὁ Θεός Λόγος «ντύθηκε» τήν ἀνθρώπινη φύση καί ἔγινε ὁ Σωτήρας τῶν ἀνθρώπων. Καί τό ὄνομα πού τοῦ δόθηκε, σύμφωνα μέ τήν ὑπόδειξη τῶν ἀγγέλων, φανερώνει τόν σκοπό τῆς σαρκώσεώς Του καί τῆς ἀποστολῆς Του στόν κόσμο. Καί ἡ


βλ. καί στήν πίσω σελίδα  

ἀποστολή αὐτή ἦταν ὁ Χριστός νά σώσει τόν λαό Του ἀπό τήν ἁμαρτία. Ἡ ἀποστολή αὐτή συμπύκνωνε τίς προσδοκίες τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ γιά τό πρόσωπο τοῦ Μεσσία· ταυτόχρονα ἀποτελεῖ τό Εὐαγγέλιο τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας!


Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Γιορτάζουμε καί φέτος Χριστούγεννα κάτω ἀπό τό βάρος τῆς λεγόμενης οἰκονομικῆς κρίσεως, πού κανένας δέν γνωρίζει πόσο βάθος καί τί διάρκεια θά ἔχει. Τά ἀποτελέσματά της τά βλέπουμε καθημερινά. Ἄνεργοι, ἄστεγοι, πεινασμένοι, χρεωμένοι παντοῦ! Ἀπό ποῦ προέρχεται ἡ κρίση αὐτή; Ἡ αἰτία της βρίσκεται στήν ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου καί στήν ἀπομάκρυνσή του ἀπό τόν Θεό. Ἔχει τονιστεῖ πολλές φορές ὅτι ἡ κρίση πρῶτα εἶναι ἠθική καί πνευματική καί μετά οἰκονομική. Μέχρι πότε θά διαρκέσει; Μέχρι νά μετανοήσουν οἱ ἄνθρωποι, ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι. Σήμερα πού ὅλοι γονατίσαμε ἀπό τό βάρος τῶν προβλημάτων μας καί δέν ὑπάρχει ἐλπίδα, θά ἐπέμβει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔλεγε ὁ μακαριστός γέροντας Ἅγιος Παῒσιος ὁ Ἁγιορείτης. Ἅς ἀφήσουμε, λοιπόν, τό παρελθόν στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τό παρόν στήν ἀγάπη Του καί τό μέλλον στήν πρόνοιά Του.
Τό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ μᾶς δείχνει τόν δρόμο καί τόν τρόπο γιά νά ξεπεράσουμε τήν κρίση. Καλούμαστε νά ἔχουμε αὐτάρκεια στά ὑλικά ἀγαθά, πού σημαίνει ἐπαινετή ὀλιγάρκεια. Πλούσιοι νά εἴμαστε στά πνευματικά. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός γεννήθηκε φτωχός στό σπήλαιο. Ἄς ξαναβροῦμε τίς ἀξίες μέ τίς ὁποῖες μεγάλωσαν οἱ πρόγονοί μας. Εἶναι μιά ἔξοδος ἀπό τό σημερινό ἀδιέξοδο. Ὁ Ἐνανθρωπήσας Κύριος, ἡ ἐλπίδα τοῦ κόσμου, δέν θά μᾶς ἀφήσει νά πειρασθοῦμε περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι μποροῦμε νά ἀντέξουμε.
  • Ἄς ἐναποθέσουμε τήν ἐλπίδα μας σέ Ἐκεῖνον.
  • Ἄς πιστέψουμε περισσότερο στό Νήπιο τῆς Βηθλεέμ.
  • Ἄς ἀγαπήσουμε τόν συνάνθρωπό μας.
Ὡς ἄνθρωποι σφάλλαμε· εἶναι καιρός νά ἀναγνωρίσουμε τά σφάλματά μας καί νά μετανοήσουμε γι’ αὐτά. Τό νοητό ἄστρο τῶν φετινῶν Χριστουγέννων ἄς μᾶς δείξει τόν δρόμο πού ὁδηγεῖ πρός τόν Γεννηθέντα Κύριο.
Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ†  Ὁ  Κ ί τ ρ ο υ ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !