4 Ιουνίου 2015

Ο Χάρης Τζαμακλής ζητά την κάλυψη του εμβολίου για τη μηνιγγίτιδα Β από το κράτος

Ο Χάρης Τζαμακλής συνέταξε και κατέθεσε ερώτηση, την οποία συνυπογράφουν ακόμη 46 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα την «Ένταξη του εμβολίου για τη Μηνιγγίτιδα Β στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού», ώστε το κόστος να μην βαραίνει τους γονείς ιδιωτικά, όπως συμβαίνει σήμερα, με αποτέλεσμα όσοι γονείς δεν έχουν να πληρώσουν 105 περίπου ευρώ ανά δόση ανά παιδί, να αφήνουν τα παιδιά τους ανεμβολίαστα.

Στην ερώτησή του, επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η Μηνιγγίτιδα Β είναι μεν σπάνια νόσος, δύναται ωστόσο να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και μόνιμες βλάβες έως και θάνατο, ενώ είναι πιο συχνή από την Μηνιγγίτιδα C, το εμβόλιο της οποίας περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού.
Τέλος, υποστηρίζει ότι το υπουργείο θα πρέπει να εξετάσει το αίτημά του, δεδομένου ότι:
  • Ο συγκεκριμένος εμβολιασμός αποτελεί την αποτελεσματικότερη πρόληψη και προστασία έναντι μιας δυνητικώς θανατηφόρας νόσου.
  • Ο εμβολιασμός είναι αποδεδειγμένα ένα από τα πιο αποδοτικά από οικονομική άποψη επιστημονικά επιτεύγματα της σύγχρονης εποχής για τη δημόσια υγεία, με ελάχιστο κόστος σε σύγκριση με τα τεράστια οφέλη που προσφέρει στην υγεία και την ευημερία των πληθυσμών.
  • Η πολιτική για τη δημόσια υγεία δεν πρέπει να ασκείται με όρους ακραιφνώς δημοσιονομικούς ούτως, ώστε να τίθεται εκτός του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού ένα εμβόλιο μιας σπάνιας μεν νόσου, ωστόσο ιδιαιτέρως επικίνδυνης έως και θανατηφόρας.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: κ. Υπουργό Υγείας
Θέμα: «Ένταξη του εμβολίου για τη Μηνιγγίτιδα Β στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού»
Μολονότι αποδεδειγμένα μειώνει τη θνησιμότητα, το εμβόλιο για τη Μηνιγγίτιδα Β, που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά εδώ και ένα έτος περίπου, δεν συνταγογραφείται. Η μηνιγγίτιδα είναι μια σοβαρή λοίμωξη που προσβάλλει τον εγκέφαλο και οφείλεται σε διάφορους τύπους μικροβίων, από τους οποίους η οροομάδα τύπου Β ευθύνεται για την πλειοψηφία των περιστατικών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η νόσηση από το συγκεκριμένο μικρόβιο έχει πολύ υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, δεδομένου ότι ένα στα δέκα προσβαλλόμενα άτομα καταλήγει παρά τη θεραπεία, ενώ ένα στα πέντε άτομα που επιβιώνουν μπορεί να παρουσιάσει πολλές επιπλοκές και σοβαρές μόνιμες αναπηρίες και νευρολογικές επιπλοκές.
Με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) κατά τη χρονική περίοδο 2004 – 2014 δηλώθηκαν στη χώρα μας συνολικώς 863 κρούσματα μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου. Τα κρούσματα κυμαίνονται μεταξύ 55 και 108 ανά έτος και η μέση ετήσια δηλούμενη επίπτωσή τους ήταν 0,71 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού. Το νόσημα παρουσίασε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης στην ηλικιακή ομάδα 0-4 ετών, με μέση ετήσια δηλούμενη επίπτωση 5,64 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού. Η μέση δηλούμενη επίπτωση προοδευτικά μειώνεται στις ηλικίες 5-14 ετών (1,55 ανά 100.000 πληθυσμού) και 15-24 ετών (1,18 ανά 100.000 πληθυσμού). Στη χώρα μας το 77% (505/657) των περιπτώσεων μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας, στις οποίες έγινε προσδιορισμός της οροομάδας, οφείλεται στην οροομάδα Β, ενώ 2η σε συχνότητα ταυτοποιήσιμη οροομάδα είναι η C. Κατά την ίδια περίοδο, κατεγράφησαν 49 θάνατοι από μηνιγγιτιδόκοκκο, ήτοι αναλογία σε θνητότητα 5,68%. Η μεγαλύτερη θνητότητα κατεγράφη το έτος 2012 (11,11%), ενώ η μικρότερη το έτος 2011 (1,82%).
         Είναι προφανής η μεγάλη σημασία της πρόληψης και του εμβολιασμού έναντι αυτού του βακτηριδίου.
Το πρώτο και μοναδικό εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας Β, που αναπτύχθηκε μετά από 20 χρόνια πρωτοποριακής έρευνας και πήρε έγκριση από τον FDA (Food and Drug Administration - αρμόδιος οργανισμός που δίνει έγκριση για τα εμβόλια στην Αμερική), διατίθεται πλέον και στην ελληνική αγορά από την 07/03/2014. Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας 102.000 εμβολιασμοί με προσωπική δαπάνη των γονέων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, με στοιχεία μέχρι το τέλος του 2014, έχουν γίνει περίπου 1.000.000 εμβολιασμοί, αριθμός που επιβεβαιώνει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου.
Περαιτέρω:  
α) Το εμβόλιο έχει ενταχθεί στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού της Αγγλίας
Ο ΕΜΑ (European Medicine Administration - ο αντίστοιχος του FDA οργανισμός στην Ευρώπη) έδωσε έγκριση κυκλοφορίας την 22/01/2013. Η Εθνική Επιιτροπή Εμβολιασμού της Αγγλίας (JCVI) συνέστησε την ένταξη του εμβολίου την 21/03/2014 και αυτό εντάχθηκε τον Μάρτιο του 2015. Ο FDA έδωσε άδεια με fast track διαδικασίες την 1/4/2014 για εμβολιασμούς στο Princeton University και στο Santa Barbara University για τον έλεγχο τοπικών επιδημιών και πραγματοποιήθηκαν περίπου 30.000 εμβολιασμοί
β) Το εμβόλιο χορηγείται δωρεάν σε 7 περιοχές της Ιταλίας
γ) Το εμβόλιο χορηγείται από κάποια ασφαλιστικά ταμεία της Γερμανίας
Στην Ελλάδα τόσον ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, όσον και η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, υποστηρίζοντας την αναγκαιότητα του εν λόγω εμβολίου, συνέστησαν στην παιδιατρική κοινότητα τον εμβολιασμό.  
Παρά ταύτα, στο Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού (Ιανουάριος 2015) δεν συμπεριελήφθη το εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου της οροομάδας τύπου Β, ενώ αντίθετα περιλαμβάνεται από το πολύ σημαντικό εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου της οροομάδας C.
Επομένως, το κόστος (105 ευρώ περίπου η δόση) στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο εμβολιασμό καλούνται να καλύψουν οι ίδιοι οι γονείς. Σημειώνεται ότι εφ’ όσον ο εμβολιασμός ξεκινήσει από την ενδεικνυόμενη ηλικία των 2-3 μηνών, κάθε παιδί χρειάζεται συνολικώς 4 δόσεις για την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού. Υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, το κόστος είναι δυσβάστακτο για την πλειοψηφία των Ελληνικών οικογενειών.
Επειδή ο συγκεκριμένος εμβολιασμός αποτελεί την αποτελεσματικότερη πρόληψη και προστασία έναντι μιας δυνητικώς θανατηφόρας νόσου.
Επειδή ο εμβολιασμός είναι αποδεδειγμένα ένα από τα πιο αποδοτικά από οικονομική άποψη επιστημονικά επιτεύγματα της σύγχρονης εποχής για τη δημόσια υγεία, δεδομένου ότι ως υπηρεσία υγείας κοστίζει ελάχιστα σε σύγκριση με τα τεράστια οφέλη που προσφέρει στην υγεία και την ευημερία των πληθυσμών.
Επειδή η πολιτική για τη δημόσια υγεία δεν πρέπει να ασκείται με όρους ακραιφνώς δημοσιονομικούς ούτως, ώστε να τίθεται εκτός του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού ένα εμβόλιο μιας σπάνιας μεν νόσου, ωστόσο ιδιαιτέρως επικίνδυνης έως και θανατηφόρας,
         ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κύριος Υπουργός:
- Προτίθεται να ζητήσει από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού την επανεξέταση της ένταξης του εν λόγω εμβολίου στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και κατ’ επέκταση την κάλυψη της σχετικής δαπάνης είτε εξ ολοκλήρου, είτε με τη μορφή συμμετοχής, από τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Τζαμακλής Χάρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !