16 Μαΐου 2015

Ξεκινούν οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς στη Σκύδρα

Αγαπητοί γονείς .
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο Δήμο Σκύδρας λειτουργούν έξι Παιδικοί Σταθμοί μέσα στα γεωγραφικά όρια του δήμου μας στα δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα :

1.Παιδικός Σταθμός Σκύδρας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 23810 88540
2.Παιδικός Σταθμός Ριζού
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 23810 71217
3. Παιδικός Σταθμός Καλής
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 23810 41912 4. Παιδικός Σταθμός Καλυβίων
Τηλέφωνο Επικοινωνίας :23810 61472
5.Παιδικός Σταθμός Σεβαστιανών
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 23810 82069
6.Παιδικός Σταθμός Μανδάλου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 23810 97603
Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 20 Μαίου μέχρι 15 Ιουνίουκάθε έτους και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
Δικαίωμα εγγραφής και εγγραφή παιδιών
1. Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς έχουν τα παιδιά που συμπληρώνουν τα 2,5 έτη το Σεπτέμβριο του 2015(να έχουν γεννηθεί έως 31 Μαρτίου του 2013) και έως την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείομε χρονολογία γέννησης το έτος 2011.
2. Βασική προϋπόθεση των παιδιών που φιλοξενούνται στα νηπιακά τμήματα είναι να αυτοεξυπηρετούνται (αυτονομία στην τουαλέτα).
Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
2. Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του παιδιού.
3. Βεβαίωση εργοδότη για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή βεβαίωση της υπηρεσίας για τους εργαζόμενους στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
4. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική υγεία και πνευματική υγεία του παιδιού και την σωματική αρτιμέλεια του παιδιού.
5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2014 .
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία αναφέρεταιότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και αποδέχεστε να πληρώνετε κάθε μήνα τα τροφεία που αντιστοιχούν για τη φιλοξενία του παιδιού σας στον παιδικό σταθμό.
7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο .
8. Για την εγγραφή αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Προκειμένου να εξασφαλίσουν οι γονείς την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στον φορέα της ΕΕΤΑΑ στις προθεσμίες που ανακοινώνει η ΕΕΤΑΑ περίπου τον Ιούνιο μήνα.
Σύμφωνα με την προκήρυξη του έτους 2014-2015
Οι μητέρες που θα ενταχθούν στη εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή
β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ): - Επιδότηση Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.). - Επιχορήγηση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.), - Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας - Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή
δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες
«»Προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης πρέπει να έχουν θεωρημένο Δελτίο Ανεργίας»»
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμού)
Το γραφείο της διεύθυνσης και οι υπεύθυνοι παιδαγωγοί των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Σκύδρας θα είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να συμπληρώσετε ορθώς την αίτηση εγγραφής του παιδιού σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !