24 Οκτωβρίου 2014

Δ.Δίου-Ολύμπου: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών

Καλούνται όσοι έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δήμο Δίου – Ολύμπου, να προσέλθουν στην οικονομική υπηρεσία μέχρι 28 Νοεμβρίου 2014, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην ευνοϊκή ρύθμιση
του νέου νόμου (διαγραφή – έκπτωση προσαυξήσεων, δόσεις, κλπ)

Καλούνται όσοι έχουν μη βεβαιωμένες οφειλές (τέλη παρεπιδημούντων, τέλη κοινοχρήστων, τέλη άρδευσης κλπ)
στο δήμο να προσέλθουν μέχρι 30 Οκτωβρίου 2014 για να υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, δήλωση αποδοχής της οφειλής και της ταμειακής βεβαίωσης για να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. 

Μετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών ο δήμος θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προβεί σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (δέσμευση φορολογικής ενημερότητας, μη χορήγηση αδειών, διακοπή άρδευσης, διακοπή ύδρευσης, κατασχέσεις κλπ)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !