30 Απριλίου 2013

Επιχειρηματικότητα μέσω της ΚαινοτομίαςΗ στόχευση της πολιτικής για της Μικρομεσαίες επιχειρήσεις περνάει από την καινοτομία καθώς με τα σημερινά δεδομένα, όλοι οι συναφείς με το «επιχειρείν» τομείς, ψάχνουν να στηρίξουν και να προβάλουν τις νέες ιδέες και τις καινοτόμες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η προώθηση της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας με καινοτομικά χαρακτηριστικά, που θα συμβάλει στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, καθώς και το τμήματα του πληθυσμού που διαθέτουν ένα εν πολλοίς αναξιοποίητο επιχειρηματικό δυναμικό – όπως είναι ακόμα και σήμερα οι γυναίκες και οι νέοι, που μαστίζονται από την ανεργία- και ένα δυναμικό που αποτελεί βασική στόχευση της πολιτικής για την ανάδειξη και τη στήριξη των Μικρομεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων.

Στην Ελλάδα, το τελευταίο διάστημα περίπου 20 νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις δείχνουν σε όλους το δρόμο της επιτυχίας. Βλέπουμε νέους επιχειρηματίες με όραμα, με εξωστρέφεια, με καινοτομία.

Αυτή η στροφή προς τη νέα (και ταυτόχρονα νεανική) καινοτομική επιχειρηματικότητα πιστοποιείται και από την ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση στη λειτουργία του start up Greece (http://www.startupgreece.gov.gr/), μιας διαδικτυακής πλατφόρμας – κοινότητας – που ήδη αριθμεί σχεδόν 5.000 μέλη – με στόχο τη δικτύωση και την ενημέρωση των εν ενεργεία και εν δυνάμει επιχειρηματιών.

Η στήριξη της καινοτομίας και της εξωστρέφειας βρίσκονται στη βάση ενός νέου και ολοκληρωμένου παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου. Στην Ελλάδα, σήμερα αυτή είναι η βασική προτεραιότητα και συγκεκριμένα βρίσκονται σε στάδιο σχεδιασμού προς ανακοίνωση οι νέοι κύκλοι των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Στο πρώτο από αυτά τα προγράμματα υποβλήθηκαν τελικά 1.170 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 192,9 εκ. ευρώ, που αναλογεί σε 115,7 εκ. ευρώ δημόσια χρηματοδότηση. Εντάχθηκαν 439 επενδυτικά σχέδια, με συνολικό προϋπολογισμού 63,1 εκ Ευρώ που αναλογεί σε 37,9 ευρώ δημόσια χρηματοδότηση. Ποσοστό 50,1% των ενταγμένων επιχειρήσεων είναι υπό σύσταση εκ των οποίων οι 73 είναι από γυναίκες επιχειρηματίες.

Στο πλαίσιο του έτερου προγράμματος «Εξωστρέφεια - ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων», εντάχθηκαν 746 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 98 εκ. ευρώ, που αναλογούν σε 45 εκ ευρώ δημόσια χρηματοδότηση.

Επίσης, ως σημαντικότατη αξιολογείται και η συμβολή του νέου προγράμματος «ΗORIZON» που αφορά την έρευνα κι την καινοτομία..

Τελειώνοντας, θα υπογραμμίσω ότι αυτή η επιχειρηματικότητα έχει ως κύριο κεφάλαιο την κατάρτιση, την γνώση, τη δίψα και την φαντασία που επενδύουν οι νέοι αυτοί επιχειρηματίες.

Πιστεύω, ακριβώς, σε αυτά τα στοιχεία και σε αυτή τη φαντασία των νέων ανθρώπων, στις δυνατότητες που τους ανοίγονται για να κατακτήσουν αγορές, ιδιαίτερα σχετικές όχι τόσο με ένταση κεφαλαίου ή με ένταση εργασίας, όσο με ένταση γνώσης, που πράγματι τις κατακτούν. Και βλέπουμε, πράγματι, διεισδύσεις μικρών, άγνωστων ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό με εξαγωγές που είναι, πραγματικά, να τις θαυμάζει κανείς.

Είναι χρέος μας να εμπιστευθούμε τη νέα γενιά της ΕΕ, να δώσουμε στους νέους μας τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να δημιουργήσουν και να ευημερήσουν. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Όλοι μαζί, τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο και σε επίπεδο εθνικών κρατών πρέπει να κινηθούμε σ’ αυτή τη λογική. Με σοβαρότητα, με σχέδιο, με όραμα, με πίστη στις υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις των κοινωνιών μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !