8 Σεπτεμβρίου 2023

Κι όμως....του έκοψαν πρόστιμο 500 ευρώ επειδή δεν έκοψε απόδειξη αξίας 1 ευρώ!
Η επιβολή του προστίμου του προστίμου ήταν αυστηρή αλλά νόμιμη σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσίαΜε 500 ευρώ πρόστιμο τιμωρήθηκε πωλητής επειδή για ένα ματσάκι κρεμμύδια δεν έκοψε μία απόδειξη αξίας 1 ευρώ, καθώς οι ελεγκτές εφάρμοσαν κατά γράμμα τη φορολογική νομοθεσία.Ο φορολογούμενος προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία όμως, απέρριψε την προσφυγή του και επικύρωσε το πρόστιμο που είχαν επιβάλλει οι ελεγκτές.Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος είναι πωλητής σε λαϊκή αγορά και σύμφωνα με το φορολογικό ιστορικό του, είχε υποπέσει σε φορολογική παράβαση εντός της τελευταίας πενταετίας, οπότε ήταν υπότροπος.Ειδικότερα στις 11 Ιουνίου 2022 διενεργήθηκε επιτόπιος φορολογικός έλεγχος σε λαϊκή αγορά και εντοπίστηκε πωλητής να μην έχει εκδώσει μία απόδειξη ύψους εντός (1) ευρώ.Ο πωλητής υποστήριξε στους ελεγκτές ότι τη στιγμή εκείνη είχε απομακρυνθεί από τον πάγκο του και στη θέση του, φιλικό πρόσωπο που βρισκόταν εκεί, έδωσε ένα ματσάκι κρεμμύδια σε ηλικιωμένη πελάτισσα και έλαβε το ευτελές ποσό του ενός ευρώ, χωρίς να εκδώσει το αντίστοιχο φορολογικό στοιχείο, ενώ ο ίδιος είχε δώσει ρητή εντολή να μην προβεί σε πωλήσεις και να μη χρησιμοποιήσει την ταμειακή μηχανή.Συνεπώς, η παράβαση οφείλεται σε αμελή συμπεριφορά φιλικού του προσώπου, το οποίο δεν είναι υπάλληλος του ούτε προστηθείς, ώστε να τον βαρύνει οποιαδήποτε ευθύνη από τις ενέργειες του. Επιπλέον, το ποσό που ωφελήθηκε είναι ένα ιδιαίτερα ευτελές ποσό, για το οποίο προφανώς δεν είχε καμία πρόθεση αποκόμισης κέρδους αλλά και κανένα ουσιαστικό όφελος από την απόκρυψή του.Οι ελεγκτές δεν πείστηκαν, όπως δεν πείστηκε και η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών η οποία απέρριψε την προσφυγή του, λόγω υποτροπής.Ποιες παραβάσεις τιμωρούνται με πρόστιμο


Η επιβολή του προστίμου των 500 ευρώ, για την απόδειξη του 1 ευρώ ήταν νόμιμη, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.Ειδικότερα, στις επιχειρήσεις που εντοπίζονται να μην κόβουν αποδείξεις, αρχικά επιβάλλεται πρόστιμο, αλλά εάν είναι πάνω από 10 οι αποδείξεις που δεν κόπηκαν ή η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ, τότε, έρχεται το λουκέτο, το οποίο είναι πιο επώδυνο, αφού χάνεται τζίρος και αν είναι τουριστική επιχείρηση, τότε χάνει ιδιαίτερα αποδοτικές μέρες μέσα στη σεζόν.Ειδικότερα σε ότι αφορά στις συναλλαγές που υπόκεινται σε ΦΠΑ (καφετέριες, μπαράκια, ταβέρνες, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, θαλάσσιας αναψυχής κ.λπ.) τα πρόστιμα κλιμακώνονται ως εξής:- Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικών βιβλίων και των 500 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. Έτσι, αν δεν κοπεί μια απόδειξη για προϊόν αξίας 10 ευρώ, ο ΦΠΑ που αναλογεί είναι 2,4 ευρώ και το επιπλέον 50% είναι 1,2 ευρώ. Όμως το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 250 ευρώ, αν τηρούνται απλογραφικά βιβλία, άρα θα επιβληθεί πρόστιμο 250 ευρώ. Σε περίπτωση που εντοπιστεί μη έκδοση 20 αποδείξεων, συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. ο ΦΠΑ που αναλογεί είναι 480 ευρώ. Το πρόστιμο που θα επιβληθεί θα πρέπει να είναι ίσο με το 50% του φόρου ήτοι 240 ευρώ, αλλά επειδή το ελάχιστο είναι 250 ευρώ, θα ανέλθει σε 250 ευρώ. Αν οι δύο επιχειρήσεις του παραδείγματος τηρούν διπλογραφικά βιβλία, τότε τα πρόστιμα θα είναι 500 ευρώ.


- Σε περίπτωση υποτροπής, δηλαδή της διαπίστωσης, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο 100% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, από το ποσό των 500 ευρώ σε περίπτωση απλογραφικών βιβλίων και των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.


- Στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο 200% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση απλογραφικών βιβλίων και των 2.000 ευρώ, σε περίπτωση διπλογραφικών βιβλίων.


- Για τις συναλλαγές που δεν υπάγονται στον ΦΠΑ, σε περίπτωση μη έκδοσης λογιστικών αρχείων ή έκδοσης ή λήψης ανακριβών παραστατικών επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικών βιβλίων, και 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. Αυτό σημαίνει, εάν γίνει φορολογικός έλεγχος σε ένα γιατρό, είτε εντοπιστεί μη έκδοση μίας απόδειξης είτε 10 αποδείξεων, τότε το πρόστιμο θα είναι 500 ευρώ, εάν τηρεί απλογραφικά βιβλία.
https://www.alexandriamou.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !