2 Ιουλίου 2023

Kρούσμα Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων στην Π.Ε. Κιλκίς
Λόγω κρούσματος Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων στην Π.Ε. Κιλκίς σας ενημερώνουμε ότι: H Aφρικανική πανώλη των χοίρων (ΑΠΧ) δε μεταδίδεται στον άνθρωπο, δεν αποτελεί πρόβλημα δημόσιας υγείας αλλά είναι λοιμώδης ιογενής νόσος δεσποζόμενων και άγριων χοιροειδών, με σοβαρές οικονομικές συνέπειες στη χοιροτροφία και στην αγροτική οικονομία της χώρας. Με σκοπό την αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου κρίνεται απαραίτητη η πιστή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας σε όλες τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις εμπορικού τύπου ή μη.
Α. Στέγαση των χοίρων εντός κτηριακών εγκαταστάσεων η οποία θα εμποδίζει οποιαδήποτε είσοδο/έξοδο ζώων, αδέσποτων και άγριων και ειδικότερα την είσοδο αγριόχοιρων.

β. Κατά την είσοδο στο χώρο στέγασης των χοίρων, χρήση καθαρών ρούχων που να μην έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την επίσκεψη σε χώρο που διαβιούν άλλοι οικόσιτοι χοίροι ή κατά την επίσκεψη σε εκτροφή χοίρων ή σε χώρο που διαβιούν άλλοι χοίροι.

γ. Τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής από τον κάτοχο και όσους εισέρχονται εντός του περιφραγμένου χώρου στέγασης των χοίρων.

δ. Η απολύμανση πρέπει να διενεργείται στην είσοδο της εκμετάλλευσης και στις εισόδους των κτηρίων. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες απολύμανσης και των εξοπλισμών και των οχημάτων. Καθαριότητα του χώρου στέγασης των ζώων, απομάκρυνση σκουπιδιών, κοπριάς και λοιπών αντικειμένων.

ε. Περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στο χώρο στέγασης των χοίρων στο ελάχιστο δυνατό.

στ. Σωστή συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων.

ζ. Αποφυγή σχηματισμού στάσιμων νερών που προσελκύουν έντομα.

η. Αντιμετώπιση τρωκτικών, εντόμων και παρασίτων.

θ. Τακτική χρήση εξωπαρασιτοκτόνων σκευασμάτων στα ζώα .

ι. Αποθήκευση των ζωοτροφών σε απολύτως προστατευμένο χώρο.

ια. Απαγορεύεται η χρήση ζωοτροφών από περιοχές με κρούσματα Α.Π.Χ., όπως και άχυρου για τη στρωμνή των χοίρων προερχόμενο από αυτές τις περιοχές.

ιβ. Με ευθύνη του κατόχου να υπάρχει διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των εργαζομένων της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης για τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να τηρούν την Α.Π.Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !