27 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας

 

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους, υπηρεσιακούς παράγοντες, φορείς και πολίτες ότι το πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα 05.07.2021. Ειδικότερα το πρόγραμμα αφορά στη διαχείριση των νεκρών παραγωγικών ζώων (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους, όρνιθες αυγοπαραγωγής) και κάθε άλλου είδους νεκρού ζώου, άγριου ή μη, τα οποία ανευρίσκονται στα όρια της Π.Ε. Πιερίας.

Ως «φορέας υλοποίησης του προγράμματος» αναδείχθηκε μετά από διαγωνιστική διαδικασία η εταιρία “KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

Περισυλλογή και μεταφορά νεκρών ζώων

- Η περισυλλογή των νεκρών ζώων γίνεται με ευθύνη του αναδόχου του έργου όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

- Ο υπεύθυνος της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, οι πολίτες που εντοπίζουν νεκρά ζώα, άλλες υπηρεσίες π.χ. Τροχαία, Πυροσβεστική και γενικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο του αναδόχου, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, στον αριθμό:210-8960.100.

- Το νεκρό παραγωγικό ζώο (βοοειδές, πρόβατο, αίγα, χοίρος) θα πρέπει να φέρει ενώτιο και κατά τη συλλογή αυτού θα πρέπει να επιδεικνύεται από τον υπεύθυνο της εκτροφής το διαβατήριό του (βοοειδές) ή το μητρώο της εκμετάλλευσης (αίγα, πρόβατο ή χοίρος), για τα οποία ο εκπρόσωπος του αναδόχου θα διατηρήσει και απεικονιστικά στοιχεία.

- Ο υπεύθυνος συλλογής και μεταφοράς του αναδόχου του έργου μεταβαίνει στον τόπο των νεκρών ζώων, τα συλλέγει, τα ζυγίζει και τα μεταφέρει υπό ψύξη στην κατάλληλη, εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης αυτών με το αντίστοιχο της κατηγορίας αυτών ως Ζωικά Υποπροϊόντα (ΖΥΠ) εγκεκριμένο όχημα.

- Η περισυλλογή και η μεταφορά των νεκρών ζώων στην εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης θα πρέπει να γίνεται εντός 24 ωρών το αργότερο από την ώρα ειδοποίησης του αναδόχου. Σε δυσπρόσιτες περιοχές ο χρόνος συλλογής μπορεί να ανέλθει στις 48 ώρες, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

- Μετά την περισυλλογή νεκρών ζώων από κάθε εκτροφή και πριν εισέλθει σε άλλη εκτροφή, ανεξαρτήτως του υγειονομικού καθεστώτος αυτών, ο ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης του εξοπλισμού και των οχημάτων μεταφοράς, με εγκεκριμένα απολυμαντικά μέσα, για την αποτροπή ενδεχόμενης μετάδοσης νόσου σε άλλες εκτροφές ή περιοχές καθώς και την τήρηση των υγειονομικών κανόνων και την προστασία του προσωπικού καθώς και των εμπλεκομένων κτηνοτρόφων.

Στα νεκρά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών (ανάλογα με τη χώρα αρχικής προέλευσής τους) και στις αίγες και τα πρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών επιπλέον θα διενεργείται δειγματοληψία εγκεφαλικού ιστού στο πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών των βοοειδών (Σ.Ε.Β.) και αιγοπροβάτων (Μ.Σ.Ε.).

Σημειώνεται ότι δεν υφίστανται καμία οικονομική επιβάρυνση για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των νεκρών ζώων που προκύπτουν στις εκμεταλλεύσεις των κτηνοτρόφων ενώ υπενθυμίζουμε ότι για κάθε νεκρό ζώο που προκύπτει σε μια εκτροφή θα πρέπει να υπάρχει το σχετικό εμπορικό έγγραφο ή άλλο παραστατικό που να αποδεικνύει την ορθή διαχείριση αυτού. Στην περίπτωση μη ύπαρξης σχετικού αποδεικτικού παραστατικού θα επιβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα του Τμήματος Κτηνιατρικής Πιερίας: 2351354100 & 2351354110

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !