20 Ιουλίου 2021

Πρόστιμο στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
Απόφαση Επιβολής Προστίμου, ως Διοικητική Κύρωση, βάσει του άρθρου 21 του Ν.4014/2011, στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης με ΑΦΜ 090066415, για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Κατερίνης που βρίσκεται στην περιοχή Τσουκνίδα, στο αγρόκτημα Κατερίνης, Δήμου Κατερίνης νομού Πιερίας.
Βεβαιωθείσα παράβαση: παράβαση του όρου 5.8. “οι χρησιμοποιούμενες διατάξεις αερισμού θα
πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή ανάμιξη όλου του περιεχομένου της δεξαμενής αερισμού, ώστε να μην παρατηρούνται καθιζήσεις ενεργού ιλύος στις γωνίες της δεξαμενής...”
Αιτιολογία της βεβαιωθείσας παράβασης: Η δευτεροβάθμια επεξεργασία πραγματοποιείται με δύο αεριστήρες έναντι εννέα, χωρίς ενημέρωση της υπηρεσίας για την μειωμένη ικανότητα
δευτεροβάθμιας επεξεργασίας και χωρίς έγκαιρη πρόβλεψη αποκατάστασης της έλλειψης
αεριστήρων. Μερική λειτουργία της δεξαμενής σταθεροποίησης από το 2017 με καταγραφή δύο
αεριστήρων και δύο αναμικτήρων εκτός λειτουργίας.
Από τον έλεγχο της 19ης Μαΐου 2021 διαπιστώθηκε η ύπαρξη 4 αεριστήρων έναντι 9 θέσεων. Η ΔΕΥΑΚ παραδέχεται πως η
δευτεροβάθμια καθίζηση λειτουργεί με 2 αεριστήρες καθώς καταθέτει πως οι τρεις αεριστήρες στάλθηκαν για επισκευή και οι τέσσερεις θα προμηθευτούν βάσει μελέτης. Συνεπώς η ΕΕΛ για αρκετό χρονικό διάστημα λειτουργούσε και θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς επαρκή δευτεροβάθμια επεξεργασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !