2 Μαρτίου 2019

Κώστας Καπελίδης "Η δύναμη και η δυναμική του τοπικού τουριστικού προϊόντος."Η δύναμη και η δυναμική του τοπικού τουριστικού προϊόντος.

Συχνά ακούγεται και ακόμη συχνότερα γίνεται πεδίο διαμάχης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενίσχυσης του τουρισμού το περιεχόμενο της καινοτομίας στον τουρισμό και ιδίως στην τουριστική επιχείρηση η οποία παρά τις όποιες δημοσιονομικές αλλά και οικονομικές δυσκολίες του κρατικού συστήματος οφείλει να ανασυνταχθεί και να στρέψει το βλέμμα σε ένα νέο πλαίσιο οικονομικών ευκαιριών αλλά και εξωστρέφειας. Η στήριξη της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας αποτελεί πυλώνα πολιτικής και κοινωνικής συνοχής ιδίως σε τοπικές τουριστικές περιοχές όπως αυτή της νότιας Πιερίας, διαμέσου της στήριξης της απασχόλησης και τον τρόπο αξιοποίησης του τουριστικού προϊόντος του Δήμου μας (Ολυμπος-θάλασσα). Τα παραπάνω συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών της περιοχής μας αλλά και στην οικονομική της μεγέθυνση. Ωστόσο για να στηριχθεί αποτελεσματικά η οικογενειακή και γενικά η μικρή επιχειρηματικότητα είναι απαραίτητο να γίνουν ορισμένες ενέργειες αυστηρά καθορισμένες και άμεσα υλοποιήσιμες αφού κάτι τέτοιο προσιδιάζει και με την περιοχή μας. Ειδικότερα απαιτείται εξατομικευμένη στήριξη στον νέο επιχειρηματία , όπως κίνητρα έναρξης επιχείρησης. Ταυτόχρονα αδήριτη προβάλλει η ανάγκη για συνεργαζόμενες επιχειρήσεις-δίκτυα της τοπικής κοινωνία. Συγκεκριμένα η συνεργασία των μικρών επιχειρήσεων μεταξύ τους με κοινές δράσεις εκσυγχρονισμού και μαζικής προώθησης των προϊόντων τους ενός κοινού μάρκετινγκ θα έχει ευεργετικές συνέπειες στην οικονομία της τοπικής κοινωνίας. Άλλες μορφές συνεργασίας είναι αυτή των ιδιωτικών επιχειρήσεων με τοπικούς συνεταιρισμούς αλλά και δημόσιους φορείς. Παράλληλα θα αποτελούσε υπεκφυγή να μην αναφερθούμε στους διάφορους μηχανισμούς πληροφόρησης για αγορές και νέες τεχνολογίες. Για παράδειγμα, η διαφήμιση τοπικών προϊόντων που αναδεικνύουν τα πολιτιστικά ιδεώδη ή τα ιστορικά στοιχεία του τόπου μας θα συνέβαλλε σημαντικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα διάφορα δυναμικά εργαλεία χρηματοδότησης (δανειοδότηση με ευέλικτους όρους) και η απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα έδινε μια νέα πνοή στην τοπική επιχειρηματικότητα . Αδιαμφισβήτητα το τουριστικό προϊόν της Νότιας Πιερίας έχει άμεση σχέση με την τοπική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει αμετάθετο χρέος να δώσει όλες της τις δυνάμεις προς την κατεύθυνση αυτή για να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης όλων μας και να κάνει τον Δήμο μας ισχυρό παράγοντα ανάπτυξης της Κεντρικής μακεδονίας.

Κώστας Καπελίδης Αστυνομικός - Φοιτητής Σχολής Ναυτιλιακών Σπουδών Παν/μίου Πειραιά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !